Геоінформаційні системи і бази даних

Спеціальність:
193 «Геодезія та землеустрій»
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна

ГІС – сукупність апаратно-програмних засобів і алгоритмичних процедур,
призначених для збору, введення, зберігання, математико-картографічного
моделювання і образного представлення геопросторової інформації.
Метою викладання дисципліни «ГІС і бази даних» є вивчення основних
положень і знань щодо сучасного розвитку, закономірностей побудови і
функціонування інформаційних систем в цілому і інформаційних ситсем,
пов1язаних з просторовим розміщенням об’єктів зокрема, а також прийняття на
основі цих систем управлінських рішень в режимі реального часу.
Робота в ГІС вимагає від виконавця ретельного збору і опрацювання всієї
наявної інформації (як геопросторових, так і атрибутивних), проведення аналізу
існуючих даних, створення моделей розвитку тих чи інших явищ, їх
прогнозування та виведення всієї наявної та перетвореної інформації в зручній
для замовника формі.
Головним завданням курсу є навчання студентів, згідно з
кваліфікаційними вимогами, навичкам проектування, організації
функціонування і використання геоінформаційних систем в виробничих
підрозділах і органах державного управління та у приватній сфері у всіх
галузях народного господарства. Невід’ємним завданням дисципліни також є
набуття знань і навичок впровадження технології робіт: від отримання
топографічних або картографічних матеріалів аж до створення
повнофункціональних геоінформаційних систем, здатних вирішувати
найрізноманітніші завдання.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
– теоретичні основи побудови ГІС;
– функціональні можливості ГІС;
– засоби збору даних до ГІС;
– моделі представлення графічної інформації;
– можливості аналізу та моделювання в ГІС;
– методи створення загальних та тематичних карт з використанням ГІС;
вміти:
– збирати первинну інформацію для ГІС;
– вводити дані в ГІС;
– репрезентувати результати обробки даних;
– виконувати аналіз і моделювання даних;
– застосовувати ГІС для створення загальних та тематичних карт і планів.

Робоча програма:

Робоча програма ГІС і бази даних_2С курс_4 семестр (2021-22 н.р.)

Робоча програма ГІС і бази даних_2С курс_3 семестр (2021-22 н.р.)

Робоча програма ГІС і бази даних 4 курс_8 семестр (2021-22 н.р.)

Робоча програма ГІС і бази даних_4 курс_7 семестр (2021-2022 н. рік)

Силабус ГІС і бази даних (2021-22 н.р.)