Алгоритмізація та програмування (ПМ)

Спеціальність:
051 "Економіка"
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Мозговенко Андрій Андрійович

Мета дисципліни «Алгоритмізація та програмування» – формування в студентів вміння та практичну здатність користуватися сучасними комп’ютерними системами та вмінню програмувати.

Завдання дисципліни «Алгоритмізація та програмування» – навчитися розробляти алгоритми розв’язування математичних і прикладних задач та на їх підставі розробляти мовою програмування C++ програмні коди засобами середовища програмування Microsoft Visual Studio 2010.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • принцип функціонування сучасних комп’ютерних систем;
  • мову програмування C++;
  • середовище програмування Microsoft Visual Studio 2010.

вміти:

  • працювати в середовищі операційної системи Windows для практичного використання систем програмування та наявних прикладних пакетів;
  • розробляти алгоритми розв’язування типових математичних та прикладних задач;
  • на підставі алгоритмів засобами середовища програмування C++ Builder, розробляти та налагоджувати програмні коди мовою програмування C++.

Методичні вказівки:

 

 

Робоча програма:

Робоча програма 2 семестр

Силабус

Посібники:

Збірник задач з програмування