Математичне забезпечення САЕ-систем

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
Провідний викладач:
Малкіна Віра Михайлівна

Мета. Надання студентам знань та навичок, необхідних для чисельного розв’язання задач, які зустрічаються на практиці при виконанні інженерних розрахунків на міцність або задач теплового та модального аналізу. Розв’язання цих задач має проводитися за допомогою універсальної програмної системи кінцево-елементного аналізу Ansys.

Завдання. навчання студентів основним теоретичним положенням та практичним методам математичної фізики, які необхідні для фахівців з інформаційних технологій проектування .

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати:

 • основні поняття, цілі, задачі математичної фізики;
 • основні етапи дослідження міцності конструкцій;
 • основні поняття та алгоритми розв’язання задач теорії пружності;
 • основні поняття та ідею методу кінцевих елементів;
 • основні типи кінцевих елементів для лінійних задач;
 • облік розподілення навантаження для балочних елементів;
 • типи кінцевих елементів для двовимірних задач та основні співвідношення теорії пластин і оболонок;
 • основні положення теорії температурних полів та постанову задачі теплопровідності;

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  вміти:

 • задавати геометричні характеристики та моделювати напружньо-деформований стан об’єкту у Ansys;
 • використовуючи майстер розрахунків, проводити конструкційний аналіз, знаходити напруження, деформацію та запас міцності;
 • будувати оптимальну сітку на геометричній моделі;
 • знаходити пружні зміщення; перевіряти конструкції на максимальне напруження;

– оптимізувати форму об’єктів, на яких виконуються розрахунки ;

– розраховувати власні частоти конструкцій у Ansys Workbench;

 • проводити гармонійний аналіз конструкції;
 • проводити аналіз конструкції на випадкову вібрацію;
 • проводити аналіз конструкції, що зазнає динамічного впливу;
 • проводити стаціонарний тепловий аналіз у Ansys Workbench;
 • виконувати зв’язану теплову та міцностну задачі;

Під час оволодіння основами Кінцево-елементного аналізу при розв’язанні інженерних задач доцільно застосовувати активні форми навчання, такі як самостійна робота студентів під керівництвом викладача.

 Методичне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПИДРУЧНИКАМИ

 

Робоча програма 2018-19

 

Силабус