Математичне та комп`ютерне моделювання

Спеціальність:
СВО:
Курс:

Метою викладання навчальної дисципліни «Математичне та компёютерне моделювання» є надання студентам знання основних принципів та методів теорії моделювання, формування у студента чіткого уявлення про сучасні підходи до вирішення оптимізаційних задач, пов’язаних із побудовою комп’ютерних систем, оволодіння методикою проведення імітаційних експериментів і аналізування отриманих результатів; вироблення уміння застосувати комп’ютерні технології для розв’язання поставлених задач.

Завдання вивчення дисципліни – оволодіння навичками побудови імітаційних моделей складних систем для забезпечення ґрунтовного прийняття рішень щодо управління ними

силабус_Математичне та комп_моделювання