Викладачі кафедри Комп’ютерних наук забезпечують викладання наступних дисциплін:

Обов’язкові:

Алгоритмізація та програмування

Алгоритмізація та програмування (ПМ)

Бази даних

Веб-технології

Геоінформаційні системи в екології

Геоінформаційні системи і бази даних

Довідково-інформаційні системи

Дослідження операцій

Електронні системи в галузі

Експертні системи та бази знань

Електротехніка та комп’ютерна електроніка

Інтелектуальний аналіз даних

Інформатика (ЕК,ГЗ)

Інформатика (ЦБ)

Інформатика, геоінформатика і системологія

Інформатика та інформаційні системи

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ГРС

Інформаційні системи і технології ПУ

Інформаційні технології (АГ)

Інформаційні технології (Електроенергетика)

Інформаційні технології економетрики

Інформаційні технології в інженерних розрахунках

Комп’ютерне моделювання складних об’ктів і систем

Комп’ютери та комп’ютерні технології (ЕЕЕ)

Комп’ютерні технології статистичної обробки даних

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Комп’ютерні мережі

Комп’ютерні системи

Крос-платформне програмування

Математична статистика в агрономії

Математична статистика в екології

Методи та системи штучного інтелекту

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Об`єктно-орієнтоване програмування

Операційні системи

Проектування інформаційних систем

Програмне забезпечення і проектування локальних і глобальних комп`ютерних мереж

Прикладні комп’ютерні технології

Прикладне математичне моделювання

Розподілені комп’ютерні системи i мережі

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Системний аналіз та прийняття проектних рішень

Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях

Сучасні інформаційні системи у бізнезпроцесах

Теорія алгоритмів та програмування

Теорія Алгоритмів

Теорія прийняття рішень

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Технології інтелектуального аналізу даних

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Технологія створення програмних продуктів 3К, 1С

Технологія проектування та адміністрування БД і СД

Технології створення інтелектуальних систем

Чисельні методи в інформатиці

Вибіркові:

Графічний дизайн

Імітаційне моделювання та моделювання систем

Інформаційні технології (СВ) 1 курс

Інформаційні технології (СВ) 2 курс

Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях

Комп’ютери та комп’ютерні технології (ККТ) АІ

Моделювання технологічних процесів і систем

Основи управління знаннями

Прикладне програмне забезпечення (Python)

Теорія прийняття рішень (ПУ)

Управління ІТ-проектами
WEB-дизайн