Викладачі кафедри Комп’ютерних наук забезпечують викладання наступних дисциплін:

Обов’язкові:

Алгоритмізація та програмування

Алгоритмізація та програмування (ПМ)

Бази даних

Веб-технології

ГІС-технології в землеустрої

Геоінформаційні системи в екології

Геоінформаційні системи і бази даних

Дослідження операцій

Експертні системи та бази знань

Електротехніка та комп’ютерна електроніка

Інтелектуальний аналіз даних

Інформатика (ЕК,ГЗ)

Інформатика (ЦБ)

Інформатика, геоінформатика і системологія

Інформатика та інформаційні системи

Інформаційні системи і технології в ГРС

Інформаційні системи і технології ПУ

Інформаційні технології (АГ)

Інформаційні технології (ЕК)

Інформаційні технології (Електроенергетика)

Інформаційні технології економетрики

Інформаційні технології в інженерних розрахунках

Компютерні технології статистичної обробки даних

Комп’ютерне моделювання складних об’єктів і систем

Комп’ютери та комп’ютерні технології (ЕЕЕ)

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Комп’ютерні мережі

Комп’ютерні системи

Крос-платформне програмування

Математична статистика в агрономії

Математична статистика в екології

Методи та системи штучного інтелекту

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Моделювання соціально-економічних систем

Об`єктно-орієнтоване програмування

Операційні системи

Проектування інформаційних систем

Програмне забезпечення і проектування локальних і глобальних комп`ютерних мереж

Прикладні комп’ютерні технології

Прикладне математичне моделювання

Розподілені комп’ютерні системи i мережі

Системний аналіз

Системний аналіз та прийняття проектних рішень

Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях

Сучасні інформаційні системи у бізнез-процесах

Теорія алгоритмів та програмування

Теорія Алгоритмів

Теорія прийняття рішень

Технології захисту інформації

Технології інтелектуального аналізу даних

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Технологія проектування та адміністрування БД і СД

Технології створення інтелектуальних систем

Технології розробки та проектування  інформаційних систем

Цифрові технології наукових досліджень

Чисельні методи в інформатиці

 

Вибіркові:

Графічний дизайн

Довідково-інформаційні системи

Імітаційне моделювання та моделювання систем

Інформаційні технології (СВ) 1 курс

Інформаційні технології (СВ) 2 курс

Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях

Комп’ютери та комп’ютерні технології (ККТ) АІ

Моделювання технологічних процесів і систем

Математичне забезпечення CAE-систем

Основи управління знаннями

Прикладне програмне забезпечення (Python)

Технологія створення програмних продуктів 

Теорія прийняття рішень (ПУ)

Управління ІТ-проектами

WEB-дизайн