Викладачі кафедри Комп’ютерних наук забезпечують викладання наступних дисциплін:

Обов’язкові:

Алгоритмізація та програмування

Алгоритмі Алгоритмізація та програмування (ЕМ)

Бази даних та знань

Веб-технології

Геоінформаційні системи в екології

Геоінформаційні системи і бази даних

Графічний дизайн

Дослідження операцій

Електронні системи в галузі

Експертні системи та бази знань

Електротехніка та комп’ютерна електроніка

Інтелектуальний аналіз даних

Інформатика (ЕК,ГЗ)

Інформатика (ЦБ)

Інформатика та інтернет в бізнесі

Інформатика та комп’ютерна техніка

Інформатика, геоінформатика і системологія

Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях

Інформаційні системи та технології

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ГРС

Інформаційні системи і технології ПУ

Інформаційні технології (АГ)

Інформаційні технології (Електроенергетика)

Інформаційні технології (СВ)

Комп’ютери та комп’ютерні технології

Комп’ютерні технології статистичної обробки даних

КОМП’ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Комп’ютерні мережі

Комп’ютерні системи

Крос-платформне програмування

Математична статистика в агрономії

Математичне забезпечення САЕ-систем

Математичні методи обгрунтування рішень

МЕТОДИ І ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Методи та системи штучного інтелекту

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Моделювання технологічних процесів і систем

Об`єктно-орієнтоване програмування

Операційні системи

Програмне забезпечення і проектування локальних і глобальних комп`ютерних мереж

Розподілені комп’ютерні системи i мережі

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Системний аналіз предметної області

Теорія Алгоритмів

Теорія прийняття рішень

Технології інтелектуального аналізу даних

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Технологія створення програмних продуктів 2С та 4

Технологія створення програмних продуктів 3К

Управління ІТ-проектами

Чисельні методи в інформатиці

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові:

Графічне моделювання та інтерактивні системи

Імітаційне моделювання та моделювання систем

Інформаційні технології математичної статистики

Інформаційні технології в інженерних розрахунках

Інтелектуальні системи

Комп’ютери та комп’ютерні технології (ККТ) АІ

Математичне та комп`ютерне моделювання

МЕТОДИ І ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Програмування для аналізу даних мовою Python

Прикладні комп’ютерні технології

Прикладне програмне забезпечення (Python)

Сучасні інформаційні системи у бізнезпроцесах

Технічні засоби компю’терних систем

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Технології створення інтелектуальних систем
WEB-дизайн