Викладачі кафедри Комп’ютерних наук забезпечують викладання наступних дисциплін:

Обов’язкові:

Алгоритмізація та програмування

Алгоритмізація та програмування (ПМ)

Бази даних

Веб-технології

ГІС-технології в землеустрої

Геоінформаційні системи в екології

Геоінформаційні системи і бази даних

Дослідження операцій

Електронні системи в галузі

Експертні системи та бази знань

Електротехніка та комп’ютерна електроніка

Інтелектуальний аналіз даних

Data Science та Data mining

Інформатика (ЕК,ГЗ)

Інформатика (ЦБ)

Інформатика, геоінформатика і системологія

Інформатика та інформаційні системи

Інформаційні системи і технології в ГРС

Інформаційні системи і технології ПУ

Інформаційні технології (АГ)

Інформаційні технології (ЕК)

Інформаційні технології (Електроенергетика)

Інформаційні технології економетрики

Інформаційні технології в інженерних розрахунках

Комп’ютерне моделювання складних об’єктів і систем

Комп’ютери та комп’ютерні технології (ЕЕЕ)

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Комп’ютерні мережі

Комп’ютерні системи

Крос-платформне програмування

Математична статистика в агрономії

Математична статистика в екології

Методи та системи штучного інтелекту

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Моделювання соціально-економічних систем

Об`єктно-орієнтоване програмування

Операційні системи

Проектування інформаційних систем

Програмне забезпечення і проектування локальних і глобальних комп`ютерних мереж

Прикладні комп’ютерні технології

Прикладне математичне моделювання

Розподілені комп’ютерні системи i мережі

Системний аналіз

Системний аналіз та прийняття проектних рішень

Сучасні інформаційні технології у наукових дослідженнях

Сучасні інформаційні системи у бізнез-процесах

Теорія алгоритмів та програмування

Теорія Алгоритмів

Теорія прийняття рішень

Технології захисту інформації

Технології інтелектуального аналізу даних

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Технологія створення програмних продуктів 3К, 1С

Технологія проектування та адміністрування БД і СД

Технології створення інтелектуальних систем

Технології розробки та проектування  інформаційних систем

Чисельні методи в інформатиці

Вибіркові:

Графічний дизайн

Довідково-інформаційні системи

Імітаційне моделювання та моделювання систем

Інформаційні технології (СВ) 1 курс

Інформаційні технології (СВ) 2 курс

Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях

Комп’ютери та комп’ютерні технології (ККТ) АІ

Моделювання технологічних процесів і систем

Математичне забезпечення CAE-систем

Основи управління знаннями

Прикладне програмне забезпечення (Python)

Теорія прийняття рішень (ПУ)

Управління ІТ-проектами

WEB-дизайн