Комп’ютерні мережі

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Темніков Геннадій Євгенович

Мета курсу – ознайомлення магістрів з основними принципами побудови комп’ютерних мереж. Проектуванням комп’ютерних мереж.

Завдання курсу – формування в студентів вміння розробляти розподілені інформаційні системи використовуючи основні алгоритми комп’ютерних мереж.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні алгоритми та методи проектування комп’ютерних мереж.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: проектувати комп’ютерні мережі, використовуючи сучасні алгоритми проектування; забезпечувати надійність та стабільність роботи комп’ютерних мереж

В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати навички: знання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів проектування комп’ютерних мереж, алгоритмів і стандартів у цій області, сучасних методів проектування; здатність їх застосовувати у професійній діяльності.

Робоча програма:

РОБОЧА ПРОГРАМА_Комп’ютерні мережі_БАКАЛАВР_122 Комп’ютерні науки_(на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)_Строкань О.В., Темніков Г.Є_3 курс 5 семестр

РОБОЧА ПРОГРАМА_Комп’ютерні мережі_БАКАЛАВР_122 Комп’ютерні науки_(на основі повної загальної середньої освіти)_Строкань О.В.,Темніков Г.Є._3 курс 5 семестр
Силабус