Співробітниками кафедри було опубліковано понад 200 наукових та науково-методичних публікацій. Серед них найбільш важливими є науково-методичні видання:

2022-2023 рік

001 Холодняк Ю.В., Зінов’єва О.Г. Інформаційні технології: практикум. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2023. 152 с.
001 Холодняк Ю.В., Мірошниченко М.Ю. Технології захисту інформації: курс лекцій. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2023. 150 с.
001 Зінов’єва О.Г., Шаров С.В., Гешева Г.В. Проектування інформаційних систем: Лабораторний практикум. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2023. 160 с.
001 Експертні системи та бази знань: курс лекцій. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2022. 165 с.
001 Гешева Г.В. Інформаційні технології в публічному управлінні: навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2022. 152 с.
001 Зінов’єва О.Г., Малкіна В.М. Системний аналіз: конспект лекцій. Запоріжжя: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2023. 150 с.

2021-2022 рік

005 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / О. В. Строкань. ТДАТУ, 2021. 84 с.

2020-2021 рік

005 Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: конспект лекцій. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 152с.
005 Гешева Г.В., Зінов’єва О.Г., Лубко Д.В. “Прикладні комп`ютерні
технології”, лабораторний практикум, Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 195с.
005 Малкіна В. М., Зінов’єва О.Г.Математична статистика в агрономії, Практикум. – Мелітополь: Люкс, 2021. – 130 с.
005 Дослідження операцій: навчальний посібник / В. М. Малкіна, О. Г. Зінов’єва, М.Ю. Мірошниченко. – Мелітополь: Люкс, 2020. – 201 с.
001 О. В. СТРОКАНЬ, М. Ю. МІРОШНИЧЕНКО УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТАМИ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ для студентів спеціальності «КОМПЮТЕРНІ НАУКИ», 2020. 136 с.
001 Аніщенко О. В., Гладун А. Я., Ісмаілова Л. Л., Лубко Д. В., Прийма С. М.,  Рогушина Ю. В., Строкань О. В. Інтелектуальна підтримка валідації результатів неформального та інформального навчання з використанням відкритих енциклопедичних ресурсів. Енциклопедії як глокальні медії: колективна монографія. За ред. д. і. н., проф. А. М. Киридон. Київ : Державна наукова установа, «Енциклопедичне видавництво». 2020. С. 157174.
001 Малкіна В. М., Зінов’єва О.Г. Інтелектуальний аналіз даних: Лабораторний практикум. Частина І – Мелітополь: Люкс, 2021. – 150 с.

2019-2020 рік

005 Строкань О.В., Мірошниченков М.Ю. Комп’ютерна електроніка та електротехніка: лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 111 с.

2018-2019 рік

005 Крос-платформне програмування: лабораторний практикум з виконання лабораторних робіт / укл. Ю.О.Литвин, Ю.О.Сіциліцин, О.В.Строкань. – Мелітополь: Вид-во ТДАТУ, 2019 – 220 с.
005 Методи та системи штучного інтелекту: навч. посіб./укл. Д.В. Лубко, С.В. Шаров. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 264 с.
005 Строкань, О.В. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів. [Текст]: лабораторний практикум /О.В. Строкань, С.М. Прийма, Ю.О. Литвин. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 186 с.
005 Прийма, С.М. Теорія алгоритмів: Навчальний посібник. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – 116 с.
005 Малкіна В.М. Чисельні методи в інформатиці [Текст]/посібник-практикум/ В.М. Малкіна, О.Г. Зінов’єва. – Мелітополь: ІПЦ «Люкс» ЧП Верескун. 2019. – 140 с.

2017-2018 рік

 

АРХІВ
  • Найдиш В.М., Верещага В.М., Найдиш А.В., Малкіна В.М Основи прикладної дискретної геометрії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. / Гриф МОН України № 1.4/18-Г-561, Мелітополь, 2007. 193 с.
  •  Найдиш В.М., Верещага В.М., Найдиш А.В Дискретне диференціювання. / Гриф МОН України № 1.4/18-Г-793,  Мелітополь, 2007.  142 с.
  • Єремеєв С.В., Тітова О.В., Сосновських Д.О. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник. /Гриф МОН України № 1.4/18-Г-979. 2012. – Мелітополь: : ТОВ «Видавничий будинок ММД. -188 с
  •