У 1969 році в Мелітопольському інституті механізації сільського господарства однієї з перших у м. Мелітополі була створена лабораторія електронних обчислювальних машин.

У 1990 році на її базі була створена кафедра «Прикладної математики і обчислювальної техніки». Завідувачем нової кафедри було призначено доктора технічних наук, професора Єремєєва В.С.

З 1995 р. кафедрою завідував доктор технічних наук, професор Найдиш А.В.

Відкриття нової спеціальності «Інформаційні технології проектування» у 2004 році робить кафедру випускаючою.

У 2005 році кафедра була учасником програми «Сучасне програмне забезпечення Університету України», яку реалізувала компанія Delсam plc (GB). У 2006 році кафедра стала учасником програми Solid Works Академія, яку проводила компанія Solid Works Corporation (США).

У 2007 р. назву кафедри змінено на «Прикладна математика та комп’ютерні технології».

В 2013 році кафедру перейменовано на кафедру «Інформаційних технологій», завідувачем кафедри стала доктор технічних наук, професор Малкіна В.М.

З 2016 року кафедра перейменована у «Комп’ютерні науки». Виконуючим обов’язки завідуючою кафедри комп’ютерних наук з 2016 року була доцент, к.т.н. Строкань О.В

З 2021 по 2022  обов’язки завідуючого кафедри виконував доцент, к.пед.н. Шаров С.В.

З 2022 по 2023  обов’язки завідуючого кафедри виконувала доцент, к.т.н. Холодняк Ю.В.

З 2023 року кафедру очолює доцент, к.пед.н. Шаров С.В.

Нині кафедра комп’ютерних наук готує фахівців зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням освітнього процесу, дбає про зміцнення матеріально-технічної бази і навчально-методичного забезпечення, публікується у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science, фахових виданнях категорії А, Б, бере участь у наукових та науково-практичних конференціях різного рівня.