holodnjak_0688_obr

Холодняк Юлія Володимирівна

виконуюча обовя’зки завідувача кафедри 

«Комп’ютерні науки»

кандидат технічних наук, доцент

Email: yuliya.kholodnyak@tsatu.edu.ua

У 2011 році закінчила з відзнакою Таврійський державний агротехнічний університет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інформаційні технології проектування» та здобула кваліфікацію аналітика комп’ютерних систем.

Після закінчення університету з 2011 по 2014 рік навчалася в аспірантурі за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка.

В період з 2014 по 2016 рік обіймала посаду асистента кафедри «Прикладна геометрія ім. В.М. Найдиша».

У 2016 році захистила дисертацію на тему «Варіативне дискретне геометричне моделювання обводів на основі базисних трикутників по заданому закону зміни кривини» у спеціалізованій вченій раді К 18.053.02 Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та здобула науковий ступень кандидата технічних наук.

З 2016 по 2019 рік обіймала посаду старшого викладача кафедри «Інформаційні технології проектування ім. В.М. Найдиша», а з 2019  по 2021 рік – на посаді старшого викладача кафедри «Технічна механіка та комп’ютерне проектування ім. В.М. Найдиша».

У 2021 році отримала вчене звання доцента кафедри «Технічна механіка та комп’ютерне проектування» та переведена на посаду доцента цієї кафедри.

У 2022 році працювала заступником декана механіко-технологічного факультету.

З 1 серпня 2022 року призначена на посаду виконуючої обов’язки завідувача кафедрою «Комп’ютерні науки».

Основні види діяльності:

З 2011 року відповідальний виконавець держбюджетної науково-технічної програми «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК» № держреєстрації 0116U002731.

Член Ради молодих вчених ТДАТУ.

З 2013 року член організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання».

З 2015 року член редакційної колегії наукового фахового видання «Сучасні проблеми моделювання».

З 2018 року член організаційного комітету Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів Таврійського державного агротехнічного університету імені Дмитра Моторного.

З 2019 року член редакційної колегії наукових фахових видань «Науковий вісник ТДАТУ» та «Праці Таврійського державного агротехнологічного університету».

З 2022 року гарант освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».