Sharov Sergii

Шаров Сергій Володимирович

виконуючий обов’язки завідувача кафедри 

«Комп’ютерні науки»

кандидат педагогічних наук, доцент

Email: sergii.sharov@tsatu.edu.ua

Базова вища освіта:

У 2002 р. з відзнакою закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія та основи інформатики» та отримав кваліфікацію «Вчитель хімії та основ інформатики». Диплом з відзнакою.

У 2015 р. з відзнакою закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Інформатика» та отримав кваліфікацію «Магістр інформатики, викладач інформатики вищого навчального закладу».

У 2018 р. з відзнакою закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького за за спеціальністю 014.01 Середня освіта. Українська мова і література та мова і література (німецька) та отримав кваліфікацію «Магістр освіти, вчитель української мови і літератури, німецької мови і зарубіжної літератури».

У 2023 р. з відзнакою закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та отримав кваліфікацію «Магістр з комп’ютерних наук».

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, 2011, 13.00.09 – теорія навчання, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Вчене звання: доцент кафедри інформатики і кібернетики, 2013.

Управлінська та експертна діяльність:

2018 р. – експерт підручників з інформатики для 10 класу закладів загальної середньої освіти.

З 2018 р. по теперішній час заступник голови Громадської організації «Інноваційні обрії України».

2020 р. – член редколегії фахового журналу категорії Б «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки».

2020 р. – освітній експерт з питань інституційного аудиту закладів середньої освіти в Запорізькій області.

З 2020 р. по теперішній час – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за напрямком 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) та 122 Комп’ютерні науки.

З 2021 р. по теперішный час – експерт Національного агентства кваліфікацій.

Посилання на профіль викладача

Посилання на Вікіпедію