Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів (курсантів), стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.
У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі – студенти) у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн.
Основними завданнями Конкурсу є:
-виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;
-стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
-популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
-залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою студентською молоддю;
-формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Теми конкурсних робіт 2019 Осінь

Теми конкурсних робіт 2020 осінь

Теми конкурсних робіт 2021 осінь

Теми конкурсних робіт 2023 осінь