Іванова І.В. Аналіз особливостей роботи системи «АРМ агронома». Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених (Мелітополь, 01-26 лютого 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 131. Керівник роботи: доцент Лубко Д.В.

Іванова І.В. Методика проектування програми прогнозу врожайності. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених (Мелітополь, 01-26 лютого 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 142. Керівник роботи: доцент Лубко Д.В.

Івчик П.С. Розробка структури бази даних «Готельний комплекс» // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» (18 листопада, м. Рівне). Рівне : РВВ РДГУ. С. 107–108. Керівник роботи: Шаров С.В.

Безденежних А. Алгоритм моделювання аероіонного розподілу у тваринницьких приміщеннях. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених (Мелітополь, 01-26 лютого 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Керівник роботи: Строкань О.В.

Безденежних А. Застосування аероіонізації повітря у тваринницьких приміщеннях. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених (Мелітополь, 01-26 лютого 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Керівник роботи: Строкань О.В.