Консультації – форма навчання, у процесі якої студент отримує відповіді на конкретні запитання або пояснення складних для самостійного осмислення проблем. Правильно організована консультація допомагає студентам подолати труднощі, які виникли при самостійному опрацюванні матеріалу. Консультування вельми корисне і для студентів, які успішно навчаються, але мають намір поглибити і розширити знання. Викладач у цьому випадку має порадити, яку наукову літературу слід використовувати, як її краще опрацювати і використати і т.д.

Викладачами кафедри проводяться консультації індивідуальні (при підготовці студентом курсового проекту) і групові, що проводяться впродовж навчального семестру згідно графіку консультацій, перед модульною контрольною роботою, заліком та іспитом.

Групові консультації проводяться:

  • При необхідності детально проаналізувати питання, які були недостатньо висвітлені в лекціях або на семінарсько-практичних заняттях;
  • 3 метою допомоги студентам у самостійній роботі, при підготовці до лабораторних, практичних робіт, написанні реферату, курсової чи дипломної роботи, підготовки до заліку чи іспиту, у процесі проходження практики.

 

Графік проведення консультацій на 1 семестр 2021-22 н.р.

Графік проведення консультацій на 2 семестр 2021-22 н.р.

Графік проведення консультацій на 2 семестр 2020-21 н.р.