Дуальна освіта студентів кафедри КН

В сучасних умовах розвитку ринку важливе місце відводиться тісній взаємодії вузів та роботодавців. Організація такої взаємодії – це одне із ключових завдань розвитку сучасної економіки країни. Інтеграція роботодавців в освітній процес надає їм можливість брати безпосередню участь у формуванні висококваліфікованого фахівця. Однією з форм взаємодії роботодавців і вузів є запровадження дуальної системи навчання.

1265-С Про переведення на дуальне навчання ЕКТ Ι Додаток до наказу 1265-С Ι До наказу про дуальне навчання 2 сем 20-21ЕКТ


2020-2021 рік

Протокол 23 квітня 2021р

Протокол 15 грудня 2020р

2019-2020 рік

Протокол конференції за підсумками результатів захисту звітів дуальної форми навчання

Протокол конференції за підсумками результатів захисту звітів дуальної форми навчання 22.05.2020

2018-2019 рік

У 2018-2019 н.р. на кафедрі «Комп’ютерні  науки» на дуальній формі навчання знаходилися 12 студентів на 12 підприємствах.

Наказ 1

наказ 2

наказ 3

наказ 4

наказ 5

Під час проходження дуального навчання студенти підвищували рівень практичної підготовки за рахунок виконання проектів з розробки, налагодження і супроводження  програмного забезпечення.


 

2017-2018 рік

Відповідно до прийнятої концепції щодо підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти ТДАТУ кафедра комп’ютерних наук проводить активну роботу щодо взаємодії студентів факультету ІКТ та ПАТ «Ельворті» (м. Кропивницький Кіровоградської області). Так, з 27 лютого 2018 року на ПАТ «Ельворті» проходять навчання три студенти факультету Джаврієв А.К. (41 КН), Якобсон Д.Р. (12 МБ КН) та Заугольніков М.С. (31 ГМ). Робочі місця студентів розташовані у службі генерального конструктора підприємства.

Мета проходження дуального навчання –  вивчення виробничо-господарської діяльності конструкторської та технологічної служб підприємства, придбання практичних навичок конструювання деталей і складальних одиниць сівалок з розробки технологічних процесів виготовлення деталей і збірки сівалок і їх складових частин, закріплення, поглиблення і розширення знань з теоретичних дисциплін, поглиблення і розширення досвіду роботи в колективі.      За період роботи на підприємстві студенти частково опановують принципи 3-D моделювання з подальшим виконанням креслень.


 

 

Студенти факультету ІКТ магістр – Якобсон Д.Р.- 11МБ КН та бакалавр – 31 КН –Торбунова А.Ю, згідно договору про співпрацю, проходили виробничу практику на ПАО «Ельворті» м Кропивницького з 24 жовтня –по 24 листопада 2017 р. на посаді інженера-конструктора при розробці конструкторської документації на універсальну пневматичну сівалку точного висіву «Веста-12 Профі» в програмі SolidWorks 2011.

За період практики студенти вивчали технологічну документацію на дослідний зразок і обладнання розробляють відповідно до положень стандартів ЕСТД (ДСТУ ГОСТ 3.1102, ГОСТ 3.1119).  Роботу виконували відповідно до вимог (ТЗ) Технічного Завдання з урахуванням галузевих стандартів і нормативних документів на відповідний вид продукції, а з урахуванням показників комплектуючих виробів забезпечували якість та надійність продукції, експлуатаційні документи на дослідний зразок продукції розробляли  згідно ДСТУ ГОСТ 2.601.

В обов’язки студентів входило:

 1. Участь у створенні нових конструкцій виробів (комплексів машин, апаратів, приладів, механізмів діючого виробництва, забезпечуючи їх високий технічний рівень і відповідність сучасним досягненням науки і техніки, вимогам технічної естетики, технології виробництва).
 2. Розробка і виправлення 3D моделей.
 3. Розробка технічної документації.

Основні терміни, які використовувалися в спілкуванні з генеральним і провідним конструкторами: аналіз, документ, ескізний проект, замовник, конструкторська документація (КД), надійність, проектування і розробка, система, стандартизація, технічна документація, технічний проект.

До того, як приступити до створення КД, студентів ознайомили з основними принципами створення деталей, зборок і креслень, їх правильною побудовою в програмі SolidWorks. Також вони вивчили основні стандарти та ДСТУ, які потім знадобилися для виконання креслень.

Хід виконання завдань:

 • Отримання ескізу,3D деталей , складальних одиниць.
 • Перевірка матеріалу і його щільності, позначення, літери, призначення, маси.
 • Створення креслення, вказування технічних вимог, розмірів, перетинів, сварок.
 • Роздруківка креслень.
 • Перевірка.
 • Виправлення помилок, недоліків (якщо потрібно).
 • Здача готових креслень.

До закінчення практики студентам ТГАТУ було присвоєно рівень інженера конструктора та інженера конструктора III категорії.

Планується подальша співпраця факультету ІКТ Таврійського державного агротехнологічного університету з ПАО «Ельворті», де студенти будуть здобувати практичні знання по оформленню документації згідно стандартів, та навиків праці на виробництві.

ЩО ТАКЕ ДУАЛЬНА ОСВІТА

Засновником дуальної освіти вважають Німеччину. Від неї цю систему перейняли Канада, Австрія, Швейцарія та інші країни.

Це поєднання роботи і навчання, коли молодого спеціаліста навчальний заклад готує разом з підприємством. Компанія визначає потрібні їй спеціальності й замовляє вишу.

Навчання в дуальній системі починається з укладення «Договору про виробниче навчання» між майбутнім учнем та власником підприємства. Вищезгаданий договір визначає: мету навчання, вид трудової діяльності після закінчення навчання, спосіб, зміст, початок та тривалість навчання, навчальні заходи поза підприємством, тривалість робочого дня, тривалість випробувального терміна, розмір та терміни виплати зарплати, тривалість відпустки, умови, за яких договір може бути розірваним. Договір повинен гарантувати планомірне та раціональне навчання за обраною професією та захищати учня від незаконних дій з боку власника підприємства.

Нагляд за виробничим навчанням, проведення іспиту та присвоєння робочої кваліфікації здійснюють торгово-промислові палати, які реєструють договори про виробниче навчання й зобов’язані встановлювати, чи має підприємство кадри й умови, які забезпечують повноцінне навчання.

Отримуючи професійну освіту на підприємствах, молодь на практиці набуває навички для їхнього подальшого застосування. Це, враховуючи й оптимальну передачу професійного досвіду, означає й зовсім інший ступінь професійної соціалізації, ніж у школі: молоді люди проходять перевірку й навчаються підтримувати свою позицію у виробничих умовах, а також в реальних життєвих ситуаціях.

Підприємства виграють від системи дуальної підготовки ще й тим, що після закінчення навчання робітників можна відразу залучати до виробництва, тобто відпадає необхідність тривалого введення у справу.

НАКАЗ Про проведения дуального навчання студентів денної форми навчання «Положення про порядок організації та проведения дуального навчання в ТДАТУ» та договору з підприємством ТОВ «Біол»

«Положення про порядок організації та проведения дуального навчання в ТДАТУ» та договору з публічним акціонерним товариством «Ельворті»

«Положения про порядок організації та проведения дуального навчання в ТДАТУ» та договору з публічними акціонерними товариствоми

«Положення про порядок організації та проведения дуального навчання в ТДАТУ» та договору з підприємством ТОВ «Лайт-ІТ»

«Положення про порядок організації та проведения дуального навчання в ТДАТУ»

Програма дуального навчання

 

Договори з підприємствами

 1. Договір з ФОП Колпін І.О.
 2. Договір з ПП “Група компаній” Пищемаш”
 3. Договір з ТОВ “Руслан-Комплект”
 4. Договір з ООО “Біол”
 5. Договір з ТОВ “Мікротрон”
 6. Договір про співробітництво з ТОВ “Лайн-ІТ”