Статті за 2023 рік:

Sharov, S., Tereshchuk, S., Tereshchuk, A., Kolmakova, V., Yankova, N. Using MOOC to Learn the Python Programming Language International Journal of Emerging Technologies in Learningthis , 2023, 18(2), pp. 17–32.

Sharova, T., Zemlianska, A., Sharov, S., Prosiankina-Zharova, T., Kavun, L. Independent Evaluation of Learning Outcomes as a Tool of the Internal Quality Assurance System TEM Journalthis link is disabled, 2023, 12(2), pp. 700–709.

Skiban O., Kostetskyi Ya., Danylovych-Kropyvnytska M, Cholyshkina O., Miroshnichenko M. Formation of Business Cyber Security in Conditions of Instability of the Domestic Economy Economic Affairs, Vol. 68, No. 01s, pp. 61-71, February 2023 DOI: 10.46852/0424-2513.1s.2023.8

Шарова Т. Кремінський Б., Сафонов Ю., Шаров С. Організація роботи з обдарованою молоддю засобами інформаційно-комунікаційних технологій Наука і техніка сьогодні. 2023. № 3(17). С. 458–471.

Шаров С.В., Шарова Т.М. Онлайн ресурси для організації STEАM-навчання. Молодь і ринок. 2023. № 3 (211). С. 52–56.

Холодняк Ю.В., Гавриленко Є.А., Зінов’єва О.Г. Розробка алгоритму моделювання кривих з заданими властивостями Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. Вип. 13, т. 1. DOI: https://doi.org/10.31388/sbtsatu.v13i1.392

Сіциліцин Ю.О. Використання AWS і Heroku для розробки паралельних і розподілених додатків в університетських лабораторіях Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, Том 13 № 1 (2023). DOI: 10.31388/2220-8674-2023-1-43

Шаров С.В. Методичні підходи до викладання технології проектування та адміністрування баз даних Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць. 2023. № 26. С. 281–287.

Шаров С.В., Колмакова В.О. Використання МВОК для формування імунітету від інформаційних загроз Українські студії в загально-європейському контексті. 2023. №6. С. 80–87.

Шаров С.В. Сучасний стан розвитку штучного інтелекту та напрямки його використання Українські студії в загальноєвропейському контексті. 2023. №6. С. 136–144.

Шаров С.В. Використання інформаційно-освітнього середовища для забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Цифрові технології у професійній діяльності» (12-13 травня 2023 р., м. Бердянськ). 2023. С. 102–107.

Колмакова В.О., Терещук С.І., Шаров С.В. Використання цифрових інструментів Google Workspace For Education у дистанційному навчанні. Наука і техніка сьогодні. 2023. № 7(21). С. 334–347

Шаров С.В. Сучасний стан розвитку штучного інтелекту та напрямки його використання. Українські студії в загальноєвропейському контексті. 2023. №6. С. 136–144.

Величко С.Д. Зінов’єва О.Г. Автоматизація розрахунку транспортної задачі у мережевій постановці Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2023. С.348-352.

Зінов’єва О.Г. Організація самостійної роботи студентів на базі використання інформаційних технологій Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць. Запоріжжя : ТДАТУ, 2023. Вип. 26. С. 97-101

Гешева Г.В., Супрун М.О., Валієва К.М. Розробки електронних підручників за умов дистанційного навчання Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 29-31 травня 2023 р.) / [за наук. ред. С. В. Кюрчев, В. О. Радкевич, В. М. Кюрчев та інш.]. Запоріжжя : ТДАТУ, 2023. С. 401-406.

Мацулевич О.Є., Гавриленко Є.А,, Мірошниченко М.Ю., Гешева Г.В. Набуття навичок комп’ютерної обробки аудіо сигналів з використанням програмнрго забезпечення Аdobe Аudition Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 29-31 травня 2023 р.) / [за наук. ред. С. В. Кюрчев, В. О. Радкевич, В. М. Кюрчев та інш.]. Запоріжжя : ТДАТУ, 2023. С. 80-87.

Зінов’єва О.Г. Програмна реалізація аналізу часових рядів Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 29-31 травня 2023 р.) / [за наук. ред. С. В. Кюрчев, В. О. Радкевич, В. М. Кюрчев та інш.]. Запоріжжя : ТДАТУ, 2023. С. 94-99.

Мірошниченко М.Ю. Чаплінський А.П. Михайленко О.Ю. Гешева Г.В. Комп’ютерна обробка відеозображень у програмному середовищі Аdobe Аudition Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 29-31 травня 2023 р.) / [за наук. ред. С. В. Кюрчев, В. О. Радкевич, В. М. Кюрчев та інш.]. Запоріжжя : ТДАТУ, 2023. С. 87-94.

Гешева Г.В. Автоматизація процесу виготовлення прес-форм для декоративних елементів Інформаційні технології: теорія і практика: VІ Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених (23-24 березня 2023 р.). С. 123-130.

Шаров С.В., Кремінський Б. Організація роботи з обдарованою молоддю в дистанційному форматі Матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). С. 250–253.

Гешева Г.В. Тренди дизайну інтерфейсів XV Міжнародна науково-практична конференція «Обуховські читання», Київ, НУБІП, 30 березня 2023 року. С. 24-26.

Холодняк Ю.В. Моделювання обводів із забезпеченням заданої точності інтерполяції Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання» (6-8 червня 2023 р., МДПУ, м. Запоріжжя). С. 18.

 

Статті за 2022 рік:

Ivanova, I., Serdyuk, M., Malkina, V., …Zoria, M., Taranenko, H. The effects of weather factors on titrating acids accumulation in sweet cherry fruits. Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society, 2022, 11(1), pp. 1–15.

Ivanova, I., Serdyuk, M., Malkina, V., …Herasko, T., Havryliuk, O. Cultivar features of polyphenolic compounds and ascorbic acid accumulation in the cherry fruits (Prunus cerasus L.) in the Southern Steppe of Ukraine. Agronomy Research, 2022, 20(3), pp. 588–602.

Холодняк Ю.В. Гавриленко Є.А. Мірошниченко М.Ю. Алгоритм формування моделей технічних виробів при реверс-інжинірингу Прикладна геометрія та інженерна графіка. К.: КНУБА, 2022. Вип. 103. С. 38-54. DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.103.38-54

Зінов’єва О.Г. Застосування методу головних компонентів для усунення мультиколлінеарності. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022. С. 69-73.

Кашкарьов А.О. Експорт журналу оцінок з навчального порталу з використанням Power Query. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електрон-ний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022. С. 182-187.

Сіциліцин Ю.О., Семенов Є.О. Огляд хмарних сервісів для освіти. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022. С. 217-220.

Мірошниченко М.Ю. Дослідження способів візуалізації тривимірних сцен у реальному часі. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022. С. 155-162.

Гавриленко Є.А., Холодняк Ю.В., Мірошниченко М.Ю. Програмна реалізація  алгоритму формування монотонних кривих. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022.С. 148-154

Сіциліцин Ю.О. Вибір онлайн засобів для розробки паралельних програм з використанням бібліотеки MPI. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022. С. 223-225.

Гешева Г.В. Створення алгоритму розробки виробу з використанням пакетів програм в обчислювальній техніці. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022. С. 46-50.

ЕКТ Аналіз медичних експертних систем. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022. С. 385-391.

ЕКТ, Зінов’єва О.Г. Алгоритм Мамдані в системах нечіткого виведення. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022. С. 74-79.

ЕКТ, Зінов’єва О.Г. Визначення несправностей комп’ютера за допомогою проектування інформаційно-довідкової системи. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022. С. 240-246.

ЕКТ Розробка інформаційно-тестувальної системи для оцінювання студентів у ЗВО. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022. С. 369-375.

Холодняк Ю.В., Мірошниченко М.Ю. Програмне забезпечення для створення моделей криволінійних поверхонь. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. м. Запоріжжя, (12-19.12. 2022р.), ТДАТУ. 2022. С. 163-169.

Холодняк Ю.В. Використання систем автоматизованого проектування при вивченні інженерних дисциплін. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 30 вересня 2022 р.). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 386-390.

Холодняк Ю.В. Формування одновимірних обводів із забезпеченням заданої точності інтерполяції. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання» (8-9 вересня 2022 р., МДПУ, С …. м. Запоріжжя, 2022 р.

ЕКТ, Шаров С.В. Проектування експертної системи для приватних господарств з метою підвищення продуктивності свиней на відкорм. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Запоріжжя, 01-25 листопада 2022 р.) / ТДАТУ: ред. кол., С. В. Кюрчев, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. – Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 81-88.

ЕКТ Проектування довідкової системи по виявленню несправностей ПК та отримання порад з їх усунення. International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences» : conference proceedings (November 28, 2022. Fergana, the Republic of Uzbekistan). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Part 2. P. 220-224. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-144

ЕКТ Засоби автоматизації створення технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур за допомогою веб-інструментів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Запоріжжя, 01-25 листопада 2022 р.) / ТДАТУ: ред. кол., С. В. Кюрчев, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. – Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 121-126.

Холодняк Ю.В., Гавриленко Є.А. Моделювання робочих поверхонь з підвищеними динамічними властивостями. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Запоріжжя, 01-25.10. 2022 р.). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 48-54.

Холодняк Ю.В., Гавриленко Є.А., Мірошниченко М.Ю. Комп’ютерне моделювання криволінійних поверхонь на основі масиву точок. Науковий вісник ТДАТУ. Випуск 2022.Том 3. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-3-31

Прийма С.М., Аніщенко О.В. Проблема визнання результатів неформального та інформального навчання: енциклопедичний контент е-ВУЕ. Українська енциклопедистика: постаті, події, поняття: збірник матеріалів / За заг. ред. А. Киридон. Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2022. С. 8-13.

ЕКТ, Шаров С.В. Розробка сучасної експертної системи для галузі свинарства у приватних господарствах. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №6. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-3-32

ЕКТ Використання Web-технологій для автоматизації розробки технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №6. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-3-34

ЕКТ Методика проходження навчальної практики студентами з використанням сучасних інтерактивних технологій. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2022. №5. С. 189-195. DOI: https://doi.org/10.31110/2710-3730/2022-5.

Шаров С.В. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника. Збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 27-28 жовтня 2022 року). С. 29-31

Шаров С.В. Електронний підручник як засіб підвищення ефективності освітнього процесу. Інноваційна педагогіка. 2022. №46. C. 250–253. Науково-фахове видання.

Sharov S.,  Rassokha I. Features of using web 2.0 technology in the educational process. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки, 2022. №3. С. 26–33. 

Шарова Т.М., Ломейко О.П., Шаров С.В., Землянська А.В. Моніторинг гуманітарної підготовки здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. №88. С. 224–229.

Шаров С.В. Розробка довідково-інформаційної системи для аналізу наукової діяльності викладачів кафедри. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2022. №5. С. 228–237.

Холодняк Ю.В., Гавриленко Є.А. Розв’язання позиційних задач при моделюванні монотонних кривих ліній. Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь: МДПУ, 2022. Вип. 24. С. 173-181.

Гавриленко Є. А., Холодняк Ю. В., Мірошниченко М.Ю. Алгоритм моделювання одновимірних обводів за заданими умовами. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-31.

Pryima S., Rogushina, J., Gladun A., Strokan O. Use of semantic technologies in advisory software development. Proc. of the International Conference on Software Engineering – SoftEngine22. 2022. Kyiv. Ukraine. pp. 20-37.

Прийма С.М., Аніщенко О.В. Енциклопедичний контент проблеми визнання результатів неформального та інформального навчання (на прикладі е-ВУЕ). Українська енциклопедистика як складник інформаційного спротиву: колективна монографія / За заг. ред. А. Киридон. Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2022. С. 179-187.

Malkina V., Kiurchev S., Hutsol T., …Gürgülü H., Kowalczyk Z. Optimization of Parameters of a Vibroconveyor System for Infrared Drying of Soy. Agricultural Engineeringthis link is disabled, 2022, 26(1), pp. 157–166.

Ivanova I., Serdyuk M., Malkina V., …Mushtruk M., Rozbytska T. Factorial analysis of taste quality and technological properties of cherry fruits depending on weather factors. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciencesthis link is disabled, 2022, 16, pp. 341–355.

Ivanova I., Serdyuk M., Malkina V., …Mrynskyi I., Adamovych A. Studies of the impact of environmental conditions and varietal features of sweet cherry on the accumulation of vitamin C in fruits by using the regression analysis method | Preučevanje vpliva vremenskih dejavnikov in lastnosti sort na vsebnost vitamin C v plodovih češenj z metodo regresijske analize. Acta Agriculturae Slovenicathis link is disabled, 2022, 118(2).

Ivanova I., Serdyuk M., Malkina V., Tymoshchuk T., Shkinder-Barmina A. Assessment of the Influence of Weather Factors on the Quantitative Indicators of Sweet Cherry Fruits by Ridge Regression. Scientific Horizonsthis link is disabled, 2022, 25(5), pp. 60–73.

Kholodniak Yu., Havrylenko Ye., Ivzhenko O., Pykhtieieva I. Modeling surfaces according to specified conditions based on array of points. Modern modeling problems. Melitopol: MSPU, 2022. Vol. 23. P. 175-182.

Мацулевич О. Є., Гавриленко Є. А., Холодняк Ю. В., Чаплінський А. П. Отримання мастер-модели з восківки методом лиття. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-33.

Холодняк Ю. В., Гавриленко Є. А. Розробка технології формування CAD-моделей поверхонь технічних виробів. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 2. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-2-34.

Бондаренко Л.Ю., Вершков О.О., Караєв О.Г., Холодняк Ю.В., Гавриленко Є.А. Використання Zoom як додаткової платформи для навчання під час воєнних дій на території України. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 25. С. 64-69.

Гешева Г.В. Перспективи впровадження інноваційних технологій в українську промисловість. Молодіжна наука заради миру та розвитку : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (9-11 листопада 2022 року, м. Чернівці). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2022. 587-590 с

Зінов’єва О.Г., Гешева Г.В. Огляд програмних засобів імітаційного модулювання. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. №3(82), 2022. https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.3.6

С.В. Шаров, ЕКТ, Зинов’єва, Використання інтелектуальних систем у туристичному бізнесі/Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 2022. – Вип. 1, с. 69-75

ЕКТ, С.В. Шаров, О.Г. Зінов’єва, Проектування імітаційної моделі роботи технологічної лінії прибирання гною на тваринницькій молочній фермі/ Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, 2022. – Том 33(72) №3, с. 56-60.

А.А. Мозговенко, О.Г. Зінов’єва Аналіз методів комп’ютерного зору в задачах ідентифікації осіб у відеопотоці/ Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 2022. – Вип. 3, с. 56-62

Pryima S. Use of Semantic Technologies for Validation of e-Learning Outcomes / Rogushina, J., Pryima S., Strokan O., Gladun A. // CEUR Workshop Proceedings. 2022. Vol. 3179. pp. 338-346. 

Сіциліцин, Ю.О. (2022). Формування змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у галузі паралельних обчислень. Педагогічні науки: теорія та практика, Випуск 2. 2022. – С. 105-111.

Шаров С.В., Шарова Т.М. Використання масових відкритих онлайн-курсів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Нова педагогічна думка. 2022. №1(109). С. 39–43.

Chemerys H., Demirbilek M., Bryantseva H., Sharov S., Podplota S. Fundamentals of UX/UI design in professional preparation of the future bachelor of computer science. AIP Conference Proceedings. Vol. 2453, 030025 

Статті за 2021 рік:

Sharov S., Gladkykh H., Sharova T. Blended learning: modern educational trend in Ukraine. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. 2021. №1 (105). С. 295–305.

Sharov S., Kolmakova V., Sharova T., Kamyshova T. (2021). Possibilities of the Ukrainian Online Platform OUM. International Journal of Information and Education Technology. vol. 11, no. 10, pp. 486-492 (Scopus)

Pryima, S., Strokan, O., Rogushina, J., Gladun, A., Mozgovenko, A. Ontology-based methods and tools for validation of non-formal learning outcomes. CEUR Workshop Proceedings, 2021. 2866, с. 50-59

Pryima, S., Strokan, O., Lubko, D., Lytvyn, Y., Bilyk, N. Development of the information system for semantic identification and documentation of the results of non-formal and informal education. CEUR Workshop Proceedings, 2021. 2866, с. 11-19.

Sharov S. Analysis of developers of online courses on Ukrainian platforms of MOOC / Sergii Sharov, Anatolii Pavlenko, Tetiana Sharova, Olga Chorna // International Journal of Emerging Technologies in Learning, 2021, Vol. 16, No. 05, 201-213 (Scopus)

Sharov S., Vorovka M., Sharova T., Zemlianska A. The Impact of Social Networks on the Development of Students’ Social Competence. International Journal of Engineering Pedagogy. 2021. Vol. 11. №3. P. 84–98 (Scopus)

Sharov S., Zemlianskyi A., Sharova T., Hapotii V. (2021). Ukrainian MOOC: Quantitative and Thematic Analysis of Online Courses. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 11(3), 1143–1149. (Scopus)

Строкань О.В., Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Лубко Д.В., Мозговенко А.А. AdvisOnt: семантизація сервісів агродорадництва для валідації результатів неформального та інформального навчання. Control Systems and Computers. 2021. № 1. С. 60-69.

Шаров С.В., Лубко Д.В., Шарова Т.М. Особливості розробки електронного підручника з української літератури // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2021. Т. 32(71), №1. Ч. 1. С. 159-165

Лубко Д.В., Шаров С.В. Напрямки використання інтелектуальних систем в освітньому процесі // Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр., 2021. – Вип. 3. – С. 305–310.

Шаров С.В., Гладких Г.В. Диференціація освітнього процесу як педагогічна проблема. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 36. Том 3. С. 285–289.

Прийма С.М., Строкань О.В., Лубко Д.В., Литвин Ю.О., Білик Н.І. Розробка інформаційної системи семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання. Проблеми програмування: Інформаційні системи. 2020. № 2-3. С. 11-21.

Строкань О.В. Застосування семантичних технологій при валідації результатів неформальної та інформальної освіти дорослих. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.) / ред. кол. : В. М. Кюрчев, Н. Л. Сосницька, М. І. Шут та ін. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С.182-187.

Строкань О.В. Інформаційна система ADVISONT. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами», (м. Слов’янськ, 11-12 берез. 2021 р.) / Луган. нац. аграр. ун-т. Слов’янськ, 2021. С.135-139.

Ivanova, I., Serdyuk, M., Malkina, V., Priss, О., Herasko, T., & Тymoshchuk, Т. (2021). Investigation into sugars accumulation in sweet cherry fruits under abiotic factors effects. Agronomy Research 19(X), xxx–ccc, 2021 https://doi.org/10.15159/AR.21.004

Ivanova, I., Serdiuk, M., Malkina, V., Bandura, I., Kovalenko, I., Tymoshchuk, T., … & Omelian, A. (2021). The study of soluble solids content accumulation dynamics under the influence of weather factors in the fruits of cherries. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 15, 350-359.

Маніта І.Ю. Скляр О.Г., Болтянська Н.І.,Скляр Р.В. Механізація доїння і первинної обробки молока: Підручник для здобувачів вищої освіти Київ, Видавничий дім «Кондор», 2021. – 404 с.

Rogushina J, Gladun A., Pryima S., Strokan O. Development of Advisory System Based on Semantic Technologies Open Semantic Technologies for Intelligent System. OSTIS 2021. Communications in Computer and Information Science. 2021. PP. 47-54.

Строкань О.В., Прийма С.М., Рогушина Ю.В., Гладун А.Я.,Лубко Д.В., Мозговенко А.А. AdvisOnt: семантизація сервісів агродорадництва для валідації результатів неформального та інформального навчання Control Systems and Computers. 2021. № 2. С. 69-83. URL: http://usim.org.ua/?page_id=14138&lang=en.

Маніта І. Ю., Болтянська Н.І., Серебрякова Н.Г., Подашевська О.І. Впровадження інтерактивних технологій навчання при вивченні дисципліни «Веб технології» Збірник науково-методичних праць Таврійського держа-вного агротехноло-гічного університету імені Дмитра Мотор-ного. Вип. 24, 2021. с. 283-293.

Ihor Manita, Natalia Boltianska, Artem Komar. Justification of the energy saving mechanism in the agricultural sector Engineering of nature management. № 1(19). Pp. 7–12.

Маніта І.Ю., Болтянська Н.І., Комар А.С. Обґрунтування механізму енергозбереження в аграрному секторіНауковий журнал «Інженерія природо-користування», 1(19), С. 7-12.

Гешева Г.В. Важливість гнучких навичок в сучасному світі ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ ім. Д.Моторного. Мелітополь, 2021. с. 373-375.

Маніта І.Ю., Болтянська Н.І. Основні тенденції розвитку генної інженерії в сільському господарстві XV міжнародна науково-практична конференція «ОБУХОВСЬКІ ЧИТАННЯ» з нагоди 95-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, академіка ВШ України, Обухової Віолетти Сергіївни. (30 березня 2021). Збірник тез доповідей XYI Міжнародної науково-практичної конференції. – 2021. С. 57-60.

Маніта І.Ю., Бойка М.М. Забезпечення енергозбереження при формуванні мікроклімату на свинарських фермах Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і технічний прогрес в АПВ» Інноваційні розробки в аграрній сфері. Том 2. – Харків: НТУСГ, 2021. С. 214-217.

Manita I.Y., Komar A.S. The influence of technological characteristics of the udder of cows on suitability for machine milking Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне наукове фахове видання. Вип. 11, т.1. Мелітополь: ТДАТУ. – 2021.

Manita I., Boltianska N, Boltianskyi O. Environmental benefits of organic agricultural production Молодь і технічний прогрес в АПК: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ХНТУСГ. 2021. С. 206-209.

Маніта І.Ю., Болтянська Н.І. Зниження витрат енергоресурсів при виробництві свинини Обуховські читання: збірник тез доп. XVI Міжн. наук.-техн. конференції. НУБіП. 2021. С. 162-166.

Маніта І.Ю., Болтянська Н.І., Серебрякова Н.Г. Использование информационно-коммуникативных технологий в аграрной сфере Украины Актуальные про-блемы устойчивого развития сельских те-рриторий и кадрового обеспечения АПК : материалы Междуна-родной научно-практической конфе-ренции (Минск, 3-4 июня 2021 года). – Минск, БГАТУ, 2021. С. 272-277.

Маніта І.Ю. Проблеми впровадження цифрових технологій в тваринництві Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві: матеріали ХV Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 26-27 серпня 2021 р.). С. 72-75

Маніта І.Ю., Бойка М. Мікроконтролерне обладнання для внесення твердих мінеральних добрив Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Уманський національний університет садівництва. Матеріали VII міжнародної науково-практичної online-конференції (27–28 травня 2021 року). С. 45-48.

 

Статті за 2020 рік:

Sharov SAnalysis of the impact of social networks on youth socialization. Virtus2020. 46. pp. 129-131.

Мозговенко А.А. Програмний модуль з класифікації навчальних текстів дисциплін з використанням нейронних мереж. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020. с. 312-315.

Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г. Проектування експертної системи для тваринництва/ Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01- 24 квітня 2020 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – 310-315 с

Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г. Методологія проектування експертної системи для тваринництва на прикладі вирощування овець / Д.В. Лубко, О.Г. Зінов’єва // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1. URL: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik. Науково-фахове видання

Літературно-письмовий твір «Комп’ютерна електроніка та електротехніка: лабораторний практикум». Автор: Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101319 від 21.12.2020 р.).

Malkina, V., Kiurchev, S., Verkholantseva, V., & Dubik, V. Multicollinеarity in regression analysis of wheat gluten indicator duringits storage// Engineering for rural development jelgava/ 20 20. -22.05.2020. doi:10.22616/erdev.2020.19.tf233 985-990

Малкіна В. М., Мозговенко А. А. Визначення геометричних характеристик плодів черешні на основі технологій комп’ютерного зору / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» с. 49-52

Колмакова В.О., Шаров С.В., Курлянський С.С. Використання програмно-педагогічного засобу з дисципліни «Проектування програмного забезпечення» // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук, 2020. Вип. 4(123). C.17–24. (Категорія Б)

Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В., А.Я. Гладун, А.А. Мозговенко. Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т.79. С. 361-386. DOI: 10.33407/itlt.v79i5.3889

Прийма С. М., Строкань О. В., Лубко Д. В., Мозговенко А. А. Інформаційна система семантичного опрацювання результатів неформального й інформального навчання. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. Вип. 20. Т. 3. С. 282–292.

Sharov S. The Development of an Online Platform for Studying Ukrainian Literature / S. Sharov, O. Filatova, T. Sharova // TEM Journal, 2020, vol. 9, №3, 1171-1178. (Scopus)

Pryima, S. M., Strokan, O. V., Rogushina, J. V., Gladun, A. Y., Lubko, D. V., & Malkina, V. M. (2020, November). Ontological Analysis of Outcomes of Non-formal and Informal Learning for Agro-Advisory System AdvisOnt. In International Conference on Technologies and Innovation (pp. 3-17). Springer, Cham.

Лубко, Д. В., Зінов’єва, О. Г., Шаров, С. В. (2020). Проектування інформаційно-довідкової системи агронома для рослиництва на прикладі вирощування соняшника.

Лубко Д. В., Зінов’єва О. Г., Шаров С. В. Розробка інформаційно-довідкової системи агронома для ефективного вирощування соняшника в Україні/Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного : електронне наукове фахове видання / ТДАТУ ; гол. ред. д. т. н., проф. В. М. Кюрчев. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 10, том 2.

Сердюк М. Є., Іванова І. Є., Малкіна В. М., Крівонос І. А., Тимощук Т. М, Євстафиєва К. С. Формування сухих розчинних речовин у плодах черешні під впливом абіотичних факторів// Наукові горизонти Scientific Horizons. Випуск 3(88). Житомир, 2020. С. 127-135;

Malkina, V., Kiurchev, S., Verkholantseva, V., & Dubik, V. Multicollinеarity in regression analysis of wheat gluten indicator duringits storage// Engineering for rural development jelgava/ 20 20. -22.05.2020.
doi:10.22616/erdev.2020.19.tf233 985-990

Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю. Використання мультимедійних технологій в системі дистанційного навчання. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020. с. 217-219.;
Строкань О.В. Програмний засіб семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020. с. 203-207. ;

Шаров С.В. Менеджмент знань як сучасна технологія управління закладом вищої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття” (17.11.2020 р., м. Мелітополь). Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. С. 120–122.

Курлянський С.С., Шаров С.В. Проектування як необхідних етап життєвого циклу програмного забезпечення // Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матер. І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 07-25 грудня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ. С. 89-92.

Шаров С.В. Використання мобільного додатку для розвитку соціальної компетентності студентів // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» (18 листопада 2020 р., м. Рівне). Рівне : РВВ РДГУ. С. 84–85

Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Шаров С.В. Проектування інформаційно-довідкової системи агронома для рослинництва на прикладі вирощування соняшника // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 02-27 листопада 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 382-390.

Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Шаров С.В. Розробка інформаційно-довідкової системи агронома для ефективного вирощування соняшника в Україні // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 2020. Вип. 10. Том 2. С. 1-15 (Категорія Б)

Колмакова В.О., Шаров С.В., Курлянський С.С. Використання програмно-педагогічного засобу з дисципліни «Проектування програмного забезпечення» // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук, 2020. Вип. 4(123). C.17–24. (Категорія Б)

Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю. Автоматизована система управління мікрокліматом інкубаційної станції. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Ред. кол. : В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. В. Строкань та ін. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. С. 57-60.

Строкань О. В. Сучасні підходи до створення інформаційних систем із застосуванням технології опрацювання знань на основі концепції Semantic Web. Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Ред. кол. : В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. В. Строкань та ін. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. С. 122-127.

Лубко Д. В., Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. Дослідження та аналіз інформаційно–пошукового Web–ресурсу EURES. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання. Гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. Вип. 20. Т. 2. С. 250–261.

Realizationof the “Transport task” simulation software using the” Drag-and-drop” technology/V Malkina, O Zinovieva, A Mozghovenko/Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 7 (2), 11-19

Малкіна В. М. Методика побудови регресійних моделей в умовах ефекту мультиколінеарності / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» с. 9-11

Малкіна В. М., Мозговенко А. А. Визначення геометричних характеристик плодів черешні на основі технологій комп’ютерного зору / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» 2020 р. с. 49-52

Мозговенко А. А., Башук І. Ю. Аналіз методів і інструментів навчання нейронної мережі для камери ідентифікації персоналу / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» 2020 р. с. 44-48

 Статті за 2019 рік:

Іванова І.Є., Сердюк М.Є., Малкіна В.М., Коваленко І.М. Оцінка впливу погодних чинників на урожайність кісточкових культур в контексті ефективного управління садівництвом в умовах Півдня Степової зони України. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. Osaka, Japan. 27-29 November 2019. С. 191-202.;
Realizationof the “Transport task” simulation software using the” Drag-and-drop” technology/V Malkina, O Zinovieva, A Mozghovenko/Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 7 (2), 11-19;

Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Малкіна В. М., Шкіндер-Барміна А. М., Кривонос І. А. Урожайність вишні залежно від кліматичних умов років вирощування. Вісник Аграрної науки Причорномор’я. 2019. № 4. ;
Малкіна В.М., ІвановаІ.Є., СердюкМ.Є., КрівоносІ.А., БілоусЕ.С.. Регресійний аналіз залежності урожайності вишні від гідротермічних факторів в умовах мультиколінеарності. Наукові горизонти. Scientific Horizons. Випуск 4(84). Житомир. 2019.;

Vera Malkina. The formation of orthogonal balanced experiment designs based on special block matrix operations on the example of the mathematical modeling of the pneumatic gravity seed separator/ Vera Malkina, Sergey Kyurchev,ViacheslavOsadchyi,OksanaStrokan// Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations, Part I, р. 111-120, Melitopol, Tavria State Agrotechnological University.2019;
Литвин Ю.О., Строкань О.В. СИСТЕМА ПОЛИВУ ГРУНТУ НА ПЛАТФОРМІ МІКРОКОНТРОЛЕРА ARDUINO / Литвин Ю.О., О.В. Строкань// Тематичний збірник наукових праць «Системи обробки інформації» Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Випуск 2(157). – Харків, 2019. – С. 90-95. ;
Строкань О.В. Огляд сучасних засобів ідентифікації, документування та обробки результатів формального та неформального навчання// Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції» (25-21 червня) ТДАТУ, 2019 ;

Malkina, V., Kiurchev, S., Osadchyi, V., Strokan, O. The formation of orthogonal balanced experiment designs based on special block matrix operations on the example of the mathematical modeling of the pneumatic gravity seed separator.Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. Tavria State Agrotechnological University, 2019. p. 111-119. Scopus;
Lubko, D., Sharov, S., Strokan, O. Software development for the security of TCP-connections. Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. Tavria State Agrotechnological University, 2019. р. 99-109. Scopus;

Малкіна В.М., ІвановаІ.Є., СердюкМ.Є., КрівоносІ.А., БілоусЕ.С.. Регресійний аналіз залежності урожайності вишні від гідротермічних факторів в умовах мультиколінеарності. Наукові горизонти. Scientific Horizons. Випуск 4(84). Житомир. 2019.

Іванова І.Є., Сердюк М.Є., Малкіна В.М., Коваленко І.М. Оцінка впливу погодних чинників на урожайність кісточкових культур в контексті ефективного управління садівництвом в умовах Півдня Степової зони України. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. Osaka, Japan. 27-29 November 2019. С. 191-202.

Статті за 2018-2019 рік:

РОЗРОБКА CИСТЕМИ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ ШКОЛЯРІВ / Литвин Ю.О., Кузьмичев // всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 47 с.;

Лубко Д.В. Моделювання параметрів струминного гомогенізатора молока щілинного типу /
К.О. Самойчук, О.О. Ковальов, Д.В. Лубко Д. В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18, Том 2. – с. 286-294.
;

Лубко Д.В. Створення інформаційної системи діагностування неисправностей ПК та рекомендацій по їх усуненню / Д.В. Лубко // VІІ Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції студентів і молодих вчених (14-15 листопада 2018). – Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2018. – с.93-97.;

Лубко Д.В. Проблеми побудови та навчання штучного інтелекту / Д.В. Лубко. А.В. В’юник // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістратів і студентів ТДАТУ (до 80-річчя Запорізької області). Факультет інженерії та комп’ютерних технологій: Всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – с.42.;
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА-ТРЕНАЖЕР НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ DRAG-AND-DROP /В. М. Малкіна, О. Г. Зінов’єва// Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку” (14-15 листопада 2018 року) – Бердянск: БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ, 2018 – С. 98-101 ;

Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-drop/В.М. Малкіна, О.Г. Зінов’єва, М.Ю. Мирошниченко/ Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (2), 8-15 ;
Yeremenko, O.A., Kalytka, V.V., Kalenska, S.M., Malkina, V.M. Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe// Ukrainian Journal of Ecology/ 2018, 8(1), P. 289–296 doi: 10.15421/2018_214 ;

Pryima S.М., Rogushina J.V., Strokan’ О.V. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning Proceedings of the 11th International Conference of Programming (UkrPROG 2018) , Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2018./ 2018, P. 226–235

Строкань О.В. Інформаційна система забезпечення оптимального аероіонного режиму у приміщенні /О.В. Строкань, М.Ю. Мірошниченко // VІІ Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”. – Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2018. – 3 с. ;

Pryima S.М., Rogushina J.V., Strokan’ О.V. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning Proceedings of the 11th International Conference of Programming (UkrPROG 2018) , Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2018./ 2018, P. 226–235, urn:nbn:de:0074-2139-2 http://ceur-ws.org/Vol-2139/ ;

Автоматизована метеостанція моніторингу зовнішніх погодних умов/ О .В. Строкань, Ю.О. Литвин // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конфренції «Вплив змін мікроклімату на онтогенез рослин» (3-5 жовтня 2018 року) -Миколаїв: Вид-во Миколаївського національного аграрного університету, 2018. – С. 216-218. ;

Строкань О.В. Модель розпізнавання мовлення для вирішення задачі керування елементами веб-сайту / О .В. Строкань, Ю.О. Литвин // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology — Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – №2. – С. 1-7.;

Строкань О.В. Модель розпізнавання мовлення для вирішення задачі керування елементами веб-сайту / О .В. Строкань, Ю.О. Литвин // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology — Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – №2. – С. 1-7.;

Pryima S.М., Rogushina J.V., Strokan’ О.V. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning Proceedings of the 11th International Conference of Programming (UkrPROG 2018) , Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2018./ 2018, P. 226–235, urn:nbn:de:0074-2139-2 http://ceur-ws.org/Vol-2139/;

Прийма С. М. Використання семантичних технологій для встановлення діалогу між суб’єктами ринку праці / С. М. Прийма, Ю. В. Рогушина, О. В. Строкань // Проблеми програмування. – 2018. – № 2-3. – С. 226-235..;

Статті за 2017-2018 рік:

Строкань О.В. Модель розпізнавання мовлення для вирішення задачі керування елементами веб-сайту / О .В. Строкань, Ю.О. Литвин // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology — Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – №2. – С. 1-7.; 

Pryima S.М., Rogushina J.V., Strokan’ О.V. Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning Proceedings of the 11th International Conference of Programming (UkrPROG 2018) , Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2018./ 2018, P. 226–235

Прийма С. М. Використання семантичних технологій для встановлення діалогу між суб’єктами ринку праці / С. М. Прийма, Ю. В. Рогушина, О. В. Строкань // Проблеми програмування. – 2018. – № 2-3. – С. 226-235.;

Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-drop/В.М. Малкіна, О.Г. Зінов’єва, М.Ю. Мирошниченко/ Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (2), 8-15;

Беккауер А.О., Зінов’єва О.Г. Мобільний додаток для прогнозування попиту на продукцію підприємства. [Електронний ресурс]/А.О. Беккауер, О.Г. Зінов’єва//Східна Європа, економіка, бізнес та управління. – 2018. №4 (15). Режим доступу до ресурсу: 

Yeremenko, O.A., Kalytka, V.V., Kalenska, S.M., Malkina, V.M. Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe// Ukrainian Journal of Ecology/ 2018, 8(1), P. 289–296 doi: 10.15421/2018_214 

Статті за 2016-2017 рік:

Строкань О.В. Сучасні рішення управління розподіленням аероіонних полів / О.В. Строкань, Ю.О. Литвин // Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті та науці». – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2017. – С. 19-27. ;

Строкань О.В. Моделювання аероіонного режиму на об’єктах зі штучним середовищем існування [Текст] / О.В. Строкань, В.М. Малкіна // Тематичний збірник наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку». – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017. – Випуск 2(42). – С. 57-60.;

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» 25 квітня 2017 МДПУ. Сіциліцин Ю.О. «Огляд засобів розробки мобільних додатків» с. 180-183 Сіциліцин Ю. О. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПОШУКУ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЕНЕТИЧНОЕО АЛГОРИТМУ ШЛЯХОМ ПОПЕРЕДНЬОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ. Н.І. Фурманова , О.Ю. Фарафонов О.Ю. Малий , Ю.О. Сіциліцин. Технология приборостроения : наук. журн. №2, 2017 – с.6-9;

Pryima S. The use of ontologies and semantic web to provide for the transparency of qualifications frameworks / Julia Rogushina, Serhii Pryima // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 1, N 2 (85). – P. 25-31. – Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/92815 (Scopus);

Priyma S. Use of Competence Ontological Model for Matching of Qualifications / J. Rogushina, S. Priyma // Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education – 2017. – Vol. 26, №2. – 216-228. Available at: http://khimiya.org/show_issue.php?y=2017&vol=26&issue=2&i_id=66 (Scopus);

Priyma S. Development of methods for support of qualification frameworks transparency based on semantic technologies / Julia V. Rogushina, Serhii M. Pryima // Information Technologies and Learning Tools. – 2017. – Vol 59. – No3. – p.201–210. Available at: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/ article/view/1655/1201 (Web Of Science);

Pryima S. Ontological approach to qualifications matching on base of competences: model and methods / Julia V. Rogushina, Serhii M. Pryima // Науковий вісник НГУ, 2017, №6. – С.162-168. Available at:http://www.nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2017/06/06_2017_Rogushina.pdf (Scopus).;

Лубко Д.В. Розробка інтелектуальної інформаційної системи для птахівництва / Д.В. Лубко, С.В. Шаров // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Вип. 4 (150). – Харьків, 2017. C. 170-174. Наукове фахове видання.;

Лубко Д.В. Розробка та використання сніферу як засобу забезпечення безпеки ТСР з’єднань / Д.В. Лубко, С.В. Шаров // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць. Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Вип. 5 (151). – Харьків, 2017. C. 138-144. Наукове фахове видання.;

Лубко Д.В. Методологія проектування Аrduino в якості Web-client та Web-server з використанням датчика DHT11 та їх порівняльна характеристика / Д.В. Лубко, Ю.О. Литвин // Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ „ХПІ”. – 2017. – №32 (1254). С. 62-67. Наукове фахове видання.;

Лубко Д.В. Вибір технології розведення курей шляхом проектування інформаційно-довідкової системи / Д.В. Лубко // ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція: „Інформаційні технології в освіті та науці”. Збірник наукових праць. (18-19 травня 2017 р.). Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – №1 (19). – Мелітополь, 2017. С.165-169.;

Лубко Д.В. Інформаційна система кафедри вишу з підсистемою підтримки контролю дистанційного навчання та обліку успішності / Д.В. Лубко, Ю.О. Литвин // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (11-13 вересня). – Мелітополь: ТОВ „Колор Принт”, 2017. С. 85-87.;

Лубко Д.В. Інформаційна система розрахунку технологічних карт вирощування просапних культур / Д.В. Лубко, О.Є. Мацулевич // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (11-13 вересня). – Мелітополь: ТОВ „Колор Принт”, 2017. С. 88-89.;

Лубко Д.В. Проектування довідкової інтелектуальної експертної системи для вівчарства у приватних господарствах країни / Д.В. Лубко // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 2017. – Vol.5, №3. – pp. 1 – 18.;

Збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції «Цифрова освіта в природничих університетах», 25-27 жовтня 2017 року, НУ-БІП України, Київ. – К.: Компринт, 2017. – С. 67-69.;
Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем», 22-24 листопада 2017 року, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара України, Дніпро. – Дніпро: Компринт, 2017. – С. 119-121.;

Зінов’єва О.Г. Автоматизація робочого місця страхового агенту Журнал „Східна Європа: економіка, бізнес та управління”/О.Г. Зінов’єва, А.О. Беккауер, ДНВЗ „Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. Дніпро. 2017;
Зінов’єва О.Г. Використання в навчальному процесі комп’ютерних навчальних програм із застосуванням технології DRAG-AND-DROP/О.Г.Зінов’єва, В.М. Малкіна – Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 20/Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2017;

Статті за 2016 рік:

Строкань О.В. Методика оптимізації аероіонного розподілення на нахиленій площині [Текст]/ О.В. Строкань, Малкіна В.М. // Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. – Том 2. – С. 45-51.. Строкань О.В. Нова технологія управління фізичними характеристиками повітря на об’єктах зі штучним середовищем існування [Текст]/ Ю.О. Литвин, О.В. Строкань, М.Ю. Мирошниченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 42 (1214). – С. 76-80. Строкань О.В.

Литвин Ю.О. Нова технологія управління фізичними характеристиками повітря на об’єктах зі штучним середовищем існування [Текст]/ Ю.О. Литвин, О.В. Строкань, М.Ю. Мирошниченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 42 (1214). – С. 76-80. (Посилання на репозитарій http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1101 )
Розробка інтерактивної системи визначен-ня аероіонного розподілу на базі ОС ANDROID. Збірник тез доповідей магістрантів та студентів на науковотехнічній конференції ТДАТУ «Прикладна геометрія» та «Інформаційні технології». – Мелітополь:ТДАТУ, 2016. С. 19-20.

Зінов’єва О.Г. Використання інформаційних технологій для розв’язання задач прийняття рішень./О.Г. Зінов’єва Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Збірник науково-методичних праць. ТДАТУ. Випуск 19 – Мелітополь, ТДАТУ, 2016

Статті за 2015 рік:

Патент на корисну модель «Спосіб визначення однакового рівня концентрації аероіонів від розсіювального джерела аероіонного випромінювання №96289 від 26.01.2015, Бюл. №23.
Строкань О.В. Інформаційно-програмна система управління мікрокліматом в зерносховищі [Текст]/ В.В. Прокопенко, О.В. Строкань// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ». – Випуск 46(1155). – 2015. – С. 104-108.

Тези доповідей Науково-технічної конференції магістрантів і студентів, секції «Прикладна геометрія» та «Інформаційні технології», Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С.48-49.
Комп’ютерні інтелектуальні систе-ми та мережі. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної Web-конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (24-26 бере-зня 2015 р.). – Кривий Ріг: ДВНЗ „Криворізький національний університет”, 2015. – С.54-57. (Електронне видання)
Тези доповідей Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Science and Scientists» (21–22 грудня 2015 р.). – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Український держа-вний хіміко-технологічний університет», 2015. С.117-120.
Тематичний збірник наукових праць «Системи обробки інформації» Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Випуск 12 (137). – Харків, 2015. С. 62-65.
Збірник наукових праць магістрантів та студентів „Інформаційні технології проектування”. – Мелітополь, ТДАТУ, 2015. С.60-63.

Тези доповідей Науково-технічної конференції магістрантів і студентів, секції «Прикладна геометрія» та «Інформаційні технології», Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – С.48-49.
Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали VIII Все-української науково-практичної Web-конференції аспірантів, студентів та молодих вчених (24-26 бере-зня 2015 р.). – Кривий Ріг: ДВНЗ „Криворізький національний університет”, 2015. – С.54-57. (Електронне видання)
Тези доповідей Міжнародної між-дисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Science and Scientists» (21–22 грудня 2015 р.). – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2015.С.117-120.
Збірник наукових праць магістрантів та студентів „Інформаційні технології проектування”. – Мелітополь, ТДАТУ, 2015. С.60-63.
ХІІІ Міжнародна наукова студентська конференція, присвячена європейському дню мов: „Європейські мови. Інновації та розвиток” // Збірник наукових студентських статей. Національний гірничий університет. Інститут електроенергетики. Секція „Комп’ютерні науки і інноваційні технології. – Дніпропетровськ. Літограф, 2015. C. 190.
Зінов’єва О.Г. Впровадження інформаційних технологій в викладання дисципліни «Методи оптимізації і теорія прийняття рішень». Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі»/ О.Г. Зінов’єва – Мелітополь, ТДАТУ, 2015

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ УСТРОЙСТВ НА МИКРОПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЯХ. Науковий журнал «Молодий вчений» № 11 (26) листопад, 2015 р. Частина 1. Павлов Д.Ю., Сіциліцин Ю.О. Використання розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем для автоматизації роботи підприємств. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» 21-22 квітня МДПУ. «Використання сучасної технології розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем» с. 111-118

Статті за 2014 рік:

Yuriy Sitsilitsin. Using of parallel computing for the quasi-static analysis of microstrip filters topology. Yuriy Sitsilitsin, Maryna Mishchenko, Nataliya Furmanova, Olexiy Farafonov. Матеріали Міжнародної конференції TCSET’2014, Львів-Славське. – 2014. – с.65 МАТЕРІАЛИ IV Міжнародної науково-практичної конференції «ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (ІУСТ- ОДЕСА -2015) 22 – 24 вересня 2015 року. Сицилицин Ю.А., Мищенко М.В., Фурманова Н.И., Фарафонов А.Ю.– к.т.н.
Сіциліцин Ю. О. МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОПРОВІДНИХ ЗВ’ЯЗАНИХ МІКРОСМУЖКОВИХ ЛІНІЙ У КВАЗІДИНАМІЧНОМУ НАБЛИЖЕННІ З УРАХУВАННЯМ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ ТОПОЛОГІЇ. Міщенко М. В., Фарафонов О. Ю., Сіциліцин Ю. О., Крищук В. М., Романенко С. М. Радіоелектроніка, інформатика, управління : наук. журн. / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: [б. в.], №1– с. 46-50 Сіциліцин Ю. О. МЕТОД СИНТЕЗА ДОПУСКОВЫХ ОТКЛОНЕНИЙ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОПОЛОСКОВЫХ УСТРОЙСТВ. Радіоелектроніка, інформатика, управління: наук. журн. / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: [б. в.], №2– с. 21-27 Сіциліцин Ю. О. Розпаралелювання генетичних алгоритмів з використанням карт Кохонена. Сіциліцин Ю.О., Фурманова Н.І. Матеріали та програма науково-технічної конференції СДУ. – Суми, СДУ. – 2014. – c.90

Строкань О.В. Програмне забезпечення для визначення аероіонних зон у закритих приміщеннях /О.В. Строкань// Тематичний збірник наукових праць «Системи обробки інформації» Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Випуск 2(118). – Харків, 2014. – С. 72-75.
Строкань О.В. Розробка програмного забезпечення для проектування розташування штучних джерел в приміщеннях з нахиленою площиною/ О.В. Дубініна, О.В. Строкань // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2014. – №62. – С. 117 – 122.
Строкань О.В. Програмно-інформаційна система оптимізації мікроклімату у виробничому приміщені/ О.В. Строкань// Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків, 2014. – Випуск 48. – С. 92-96.
Строкань О.В. Комп’ютерна система аналізу аероіонного розподілення на похилій площині/ О.В. Строкань// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2014. – №800. – С. 261-265.

Зінов’єва О.Г. Застосування інформаційних технологій при розв’язанні задачі теорії ігор. Збірник наукових праць магістрантів та студентів «Інформаційні технології проектування»/О.Г. Зінов’єва, Є.І. Ладика. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014