Малкіна В.М., Програмний модуль планування та обробки експериментів за критерієм мінімізації D–efficient / В.М. Малкіна, А.А. Мозговенко // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем.Тези доповідей на III Всеукраїнській науково-практичній конференції MEICS-2018 – Дніпро: Вид-во ПП Щербатих О.В., 2018. – С. 36-37.;

Програмна навчальна система для дисципліни „Комп’ютерна схемотехніка”/ Гешева, Г. В., Строкань О.В.// всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 43 с.;

Строкань О.В. Програмна навчальна система для дисципліни „Комп’ютерна схемотехніка”/ О.В. Строкань, Г.В. Гешева // Збірник наукових праць магістрантів та студентів «Інформаційні технології проектування». – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 43-44. ;

Лубко Д.В. Проблеми побудови та навчання штучного інтелекту / Д.В. Лубко. А.В. В’юник // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістратів і студентів ТДАТУ (до 80-річчя Запорізької області). Факультет інженерії та комп’ютерних технологій: Всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – с.42.;

ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖ ПЕТРІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ/ Торбунова А.Ю., Зінов’єва О.Г.// всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 24 с. ;

Ніконенко О.В. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ/ О.А. Ніконенко, А.А. Мозговенко// Всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 20 с.;

Дистанційне управління мікроконтролером ардуїно за допомогою телефона на базі ос андроїд/ Литвин Ю.О., Бондаренко Д.О. // всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 20 с.;