Безпосередню участь в науковому житті університету та країни в цілому приймають викладачі кафедри Комп’ютерних наук. Участь у семінарах, конференціях, симпозіумах, на різних рівнях, вважається пріоритетною діяльністю професорсько-викладацького складу кафедри.

Науково-практичні заходи 2022-23 н.р.

З 6 по 8 червня 2023 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання» (м. Запоріжжя). Кафедру комп’ютерних наук з доповіддю на тему «Моделювання обводів із забезпеченням заданої точності інтерполяції» на конференції представляла доцент Холодняк Ю.В.

З 29 по 31 травня 2023 р. відбулась ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації”. Кафедру комп’ютерних наук з доповідями представляли Зінов’єва О.Г., Гешева Г.В., Мірошниченко М.Ю.

29 травня 2023 р. відбулась науково-методична конференція «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти» (м. Запоріжжя). Кафедру комп’ютерних наук з доповіддю на тему «Автоматизація процесу виготовлення прес-форм для декоративних елементів» на конференції представляла старший викладач кафедри Зінов’єва О.Г., Шаров С.В.

25-26 травня 2023 р. відбулась ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» (МДПУ, м. Запоріжжя). Кафедру комп’ютерних наук на конференції представляв Сіциліцин Ю.О. За результатами роботи опубліковано матеріали конференції.

З 12 по 13 травня 2023 року відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Цифрові технології у професійній діяльності». Кафедру комп’ютерних наук з доповіддю на тему «Використання інформаційно-освітнього середовища для забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти» на конференції представляв доцент Шаров С.В.

6 квітня, 2023 р. відбулась XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (м. Терпопіль). Кафедру комп’ютерних наук з доповіддю на тему «Організація роботи з обдарованою молоддю в дистанційному форматі» на конференції представляв доцент Шаров С.В.

30-31 березня 2023 р. відбулась XVІIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності» (м. Львів). Кафедру комп’ютерних наук з доповіддю на тему «Автоматизація розрахунку транспортної задачі у мережевій постановці» на конференції представляла старший викладач Зінов’єва О.Г.

30 березня 2023 року відбулась XV Міжнародна науково-практична конференція «Обуховські читання» (м.Київ). Кафедру комп’ютерних наук з доповіддю на тему «Тренди дизайну інтерфейсів» на конференції представляла асистентка кафедри Гешева Г.В.

Протягом 23-24 березня 2023 р. проходила VІ Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Інформаційні технології: теорія і практика” (м. Харків). Кафедру комп’ютерних наук з доповіддю на тему «Автоматизація процесу виготовлення прес-форм для декоративних елементів» на конференції представляла асистентка кафедри Гешева Г.В.

2-19 грудня 2022 року на кафедрі комп’ютерних наук відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні комп‘ютерні та інформаційні системи і технології». Кафедру комп’ютерних наук на конференції представляли: Холодняк Ю.В., Мірошниченко М.Ю., Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Гешева Г.В., Сіциліцин Ю.О., Кашкарьов А.О. За результатами роботи опубліковано матеріали конференції.

01-25 листопада 2022 року у місті Запоріжжя відбулася IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Кафедру комп’ютерних наук на конференції представляли доценти: Холодняк Ю.В., Лубко Д.В., Шаров С.В. За результатами роботи опубліковано матеріали конференції (тези доповідей та наукові фахові статті).

28 листопада 2022 року у м. Фергана, Республіка Узбекистан відбулася Міжнародна наукова конференція “Інформаційні технології та менеджмент у вищій освіті та науці”. Кафедру комп’ютерних наук на конференції представлял доцент Лубко Д.В. Тема доповіді: «Проектування довідкової системи по виявленню несправностей ПК та отримання порад з їх усунення». За результатами роботи опубліковано матеріали конференції.

9-11 листопада 2022 року у м. Чернівці відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжна наука заради миру та розвитку». Кафедру комп’ютерних наук на конференції представляла Гешева Г.В. Тема доповіді: «Перспективи впровадження інноваційних технологій в українську промисловість».  За результатами роботи опубліковано матеріали конференції.

27-28 жовтня 2022 року у м. Суми відбулася VI Всеукраїнська науково-практична конференція “Інновації в освіті І педагогічна майстерність учителя-словесника”. Кафедру комп’ютерних наук на конференції представлял доцент Шаров С.В. За результатами роботи опубліковано матеріали конференції.

30 вересня 2022 року на кафедрі вищої математики та фізики відбулась III Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». Кафедру комп’ютерних наук на конференції представляла завідувачка Юлія Холодняк, наукова діяльність та інтереси якої тісно пов’язані з тематикою науково-практичного заходу. За результатами роботи опубліковано матеріали конференції.

8 вересня 2022 року викладачі ТДАТУ к.т.н., доцент Юлія Холодняк та к.т.н. Мірошниченко М.Ю. взяли участь у роботі ХXІV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми геометричного моделювання”. Конференція проходила за підтримки Української асоціації з прикладної геометрії.

 

Науково-практичні заходи 2021-22 н.р.

10-12 березня 2022 року у м. Київ відбулася Міжнародна науково-практична конференція «International Conference on Software Engineering – SoftEngine22». Кафедру комп’ютерних наук на конференції представлял професор Прийма С.М. Тема доповіді: «Use of semantic technologies in advisory software development». За результатами роботи опубліковано матеріали конференції.

Професор Прийма С.М. прийняв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференцій (м. Київ). Тема доповіді: «Проблема визнання результатів неформального та інформального навчання: енциклопедичний контент е-ВУЕ». За результатами роботи опубліковано матеріали конференції.

13 травня 2022 року у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, м. Глухів. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій».  Кафедру комп’ютерних наук на конференції представлял професор Прийма С.М. Тема доповіді: «Професійний розвиток викладача ЗВО в умовах цифровізації суспільства». За результатами роботи опубліковано матеріали конференції.

10 червня 2022 року у м. Харків у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди відбулися І Всеукраїнські прокопенківські читання «Освіта збереже Україну». Кафедру комп’ютерних наук на конференції представлял професор Прийма С.М. Тема доповіді: «Розвиток мобільного навчального середовища як проблема методики використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній освіті». За результатами роботи опубліковано матеріали конференції.

 

Науково-практичні заходи 2020-21 н.р.

 

І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Конференція

Студентська науково-практична конференція (на платформі Zoom). Секція “Комп’ютерні науки”

12 Листопада 2020 року на кафедрі «Комп`ютерні науки» були проведена студентська науково-практична конференція.

Теми на студ. конференцию 2020 КН

ВИТЯГ

 

IV Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід»

Науковий семінар «Базові ресурси для науковця»

Вебінар «Промышленный Интернет вещей (IIoT). Интеграция уровня Edge с использованием Node-RED»

6 МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ТЕХНОЛОГІЙ І ІННОВАЦІЙ СІТI2020 «Комп’ютер і комп’ютерна техніка»

ДВАНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРОГРАМУВАННЯ УкрПРОГ’2020

Науково-практичні заходи 2019-20 н.р

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СONNECTING YOUNG PEOPLE FOR LEARNING IN EUROPE» – у конференції прийняла активну участь керівник проекту і завідувач кафедрою Оксана Вікторівна Строкань.

Турніри з кіберспорту

Результати кіберспорту ТДАТУ 2019 – 7 грудня 2019 року на базі кафедри КН відбувся турнір з кіберспорту.

Участь у турнірі приймали студенти ТДАТУ, учні шкіл Мелітополя.

 3 місце зайняла команда School party KORIZZA (Гімназія №1).

 2 місце зайняла команда Neoc  (ТДАТУ).

1 місце зайняла команда Debzik1 (ТДАТУ).

Науково-практичні заходи 2018-19 н.р

International IT Forum 2019 – International IT Forum 2019 – це захід міжнародного масштабу для власників бізнесу, провідних фахівців у сфері маркетингу, web/mob development, blockchain та проактивних громадян, які прагнуть проводити свій час із користю. Офіційний захід міжнародного рівня не могли пропустити і викладачі кафедри комп’ютерних наук: завідувач кафедрою доцент Оксана Вікторівна Строкань і доцент Дмитро Вікторович Лубко.

Науково-практичні заходи 2017-18 н.р

Конференція з доповіддю на тему “АВТОМАТИЗОВАНА МЕТЕОСТАНЦІЯ МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНІХ ПОГОДНИХ УМОВ”.

З 3 по 5 жовтня 2018р. у Миколаївському національному аграрному університеті проводилась міжнародна науково-практична конференція “Впив змін клімату на онтогенез рослин”.Асистент кафедри компютерних наук Литвин Юлія Олександрівна та к.т.н., доцент кафедри КН Строкань відвідали цю конференцію з доповіддю на тему “АВТОМАТИЗОВАНА МЕТЕОСТАНЦІЯ МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНІХ ПОГОДНИХ УМОВ”. Актуальність питання полягає у тому, що спостереження за метеорологічними умовами та їх зміною має велике практичне в умовах овочівництва закритого та відкритого ґрунту.  Ця зустрічь була обмовлена тим,що інформаційні технології широко впроваджуються в усі сфери життя, особливо в аграрну сферу.

001

 

 

Конференція з доповіддю на тему “Модель розпізнавання мовлення для вирішення задачі керування елементами веб-сайту”.

14-15 червня 2018 року у МДПУ проходила Х Всеукраїнська науково-практична конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ. Представники кафедри: Литвин Ю.О., Строкань О.В. брали участь у цьому заході.

Науково-практичні заходи 2016-17 н.р

Науково-практичні заходи 2016-17 н.р – на кафедрі «Комп`ютерні науки» були проведені студентські та викладацькі конференції.

 

ВИСТАВКА НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ КАФЕДРИ „КН” ТДАТУ

Виставки кафедри КН – 15 вересня в Таврійському державному агротехнологічному університеті кафедрою комп’ютерних наук були представлені наукові досягнення.

 

Міжнародні конференції

Міжнародні конференції кафедри КН – викладачі кафедри КН брали участь у міжнародних семінарах та конференціях.