Кафедра Комп’ютерних наук – є провідною кафедрою університету, здійснює навчання студентів в області Інформаційних Технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (Computer Science, CS).

Особливість роботи кафедри міститься в оптимальному поєднанні теоретичної підготовки з різних питань області Інформаційних технологій та грунтовної практичної підготовки на конкретному обладнанні.

Завдяки такій організації підготовки, по завершенню навчання випускники опановують широким спектром компетенцій, які дозволяють їм вирішувати широке коло професійних завдань з розробки, вдосконалення та інтеграція ІТ-рішень з використанням як апаратних так і програмних платформ різного призначення.

Сучасна підготовка фахівців в області інформаційних технологій повинна базуватися на найбільш актуальних знаннях кращих зразків технологій, що становлять зміст їх професійної підготовки.