Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Для виконання цих заходів кафедри створено студентські наукові гуртки.

Науковий гурток – організаційне творення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної групи на кафедрі.

 

Мета і завдання студентського наукового гуртка

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

  • Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.
  • Придбання навичок наукової роботи.
  • Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

  • Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
  • Організація науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

 

Наказ №1422 – Н Про затвердження переліку наукових студентських гуртків.

Наказ про затвердження переліку наукових студентських гуртків

ПОЛОЖЕННЯ Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей та інших конкурсів студентських наукових робіт у Таврійському державному агротехнологічному університеті

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ У ТАВРІЙСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

 


Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі

План роботи наукового гуртка за темою «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» на 2021-22 н.р., керівник д.т.н., проф. Малкіна В.М., ст.викл. Зінов’єва О.Г.

План роботи наукового гуртка за темою «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» на 2020-21 н.р., керівник д.т.н., проф. Малкіна В.М., ст.викл. Зінов’єва О.Г.

Графік роботи наукового гуртка за темою «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» на 2020-21 н.р., керівник д.т.н., проф. Малкіна В.М., ст.викл. Зінов’єва О.Г.

Склад наукового гуртка за темою «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» на 2020-21 н.р., керівник д.т.н., проф. Малкіна В.М., ст.викл. Зінов’єва О.Г.

Результати роботи наукового гуртка за темою «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» на 2020-21 н.р., керівник д.т.н., проф. Малкіна В.М., ст.викл. Зінов’єва О.Г.

Робота наукових гуртків кафедри КН на 2018-19 навчальний рік

Результати роботи наукових гуртків кафедри КН в 2018-19 році