Кафедра “Комп`ютерні науки” активно займається наукою у різних сферах. За останній рік були отримані наступні результати:

– Спроектована методика оптимізації аероіонного розподілення на нахиленій площині.
– Виконана побудова моделей векторних полів у термінах функцій узагальненого тривекторного аргументу.
– Проведено моделювання аероіонного режиму на об’єктах зі штучним середовищем існування.
– Виконана автоматизація робочого місця страхового агенту.
– Створена комп’ютерна навчальна програма із застосуванням технології Drag-and-Drop.
– Розглянуті принципи управління Аrduino в режимі веб-сервер.
– Розглянуті сучасні рішення управління розподіленням аероіонних полів.
– Виконано проектування програмного модулю «Проектування розміщення аероіонізаційних систем у виробничому приміщені».
– Виконано проектування автоматизованого модулю визначення площі листкової поверхні рослин на основі технологій комп’ютерного зору.
– Виконано проектування програмного модулю „Симплекс-метод розв’язання задач лінійного програмування”.
– Проведена програмна реалізація інформаційної системи розрахунку технологічних карт вирощування просапних культур.
– Виконано проектування програмного модулю прогнозування попиту на продукцію підприємства на основі технологій DataMining.
– Наведена методика застосування пакету Maple для розв’язання задач теорії ігор.
– Наведена методика знаходження максимального потоку в мережі за допомогою пакета Maple.
– Проведено аналіз тренд-сезонних часових рядів за допомогою Microsoft Excel.
– Проведена програмна реалізація інформаційної системи тестування навичок водіїв тракторів на основі розрахунку безпомилкового виконання.
– Виконана розробка інтелектуальної інформаційної системи для птахівництва.
– Виконана розробка та використання сніферу, як засобу забезпечення безпеки ТСР з’єднань.
– Розглянута методика проектування конічних зубчастих коліс за допомогою прикладних бібліотек CAD системи Компас
– Розроблена автоматизована система керування освітнім процесом в таврійському державному агротехнологічному університеті „Osvita”

Звіт з наукової роботи кафедри за 2022 рік

Звіт з наукової роботи кафедри за 2021 рік

Звіт з наукової роботи кафедри за 2020 рік

Звіт з наукової роботи кафедри за 2019 рік

Звіт з наукової роботи кафедри за 2018 рік

Звіт з наукової роботи кафедри за 2017 рік

Звіт з наукової роботи кафедри за 2016 рік

Звіт з наукової роботи кафедри за 2015 рік

Звіт з наукової роботи кафедри за 2014 рік

Звіт з наукової роботи кафедри за 2013 рік