Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) — наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов’язаних між собою) тем.

Серед науковців заведено будь-яку тривалу роботу з дослідження певної теми завершувати публікацією відповідної монографії, що містить детальний опис методики дослідження, виклад результатів проведеної роботи, а також її інтерпретацію.

У бібліотекознавстві термін «монографія» позначає будь-яку несерійну публікацію, що складається з одного або декількох томів (обмеженої їхньої кількості). І саме це відрізняє її від серійних публікацій, таких як газети або часописи (журнали).

Прийма С. М. Онтологічний аналіз у Web : монографія / Ю.В. Рогушина, А.Я. Гладун, В.В. Осадчий, С. М. Прийма. Мелітополь : Видавництво МДПУ імені Б. Хмельницького, 2015. 407 с.

Sharov S. Development of Software to Protect Executable Files. In “Achievements of Ukraine and EU countries in technological innovations and invention : Scientific monograph”. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 544 p. P. 488–509.