Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) — наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов’язаних між собою) тем.

Серед науковців заведено будь-яку тривалу роботу з дослідження певної теми завершувати публікацією відповідної монографії, що містить детальний опис методики дослідження, виклад результатів проведеної роботи, а також її інтерпретацію.

У бібліотекознавстві термін «монографія» позначає будь-яку несерійну публікацію, що складається з одного або декількох томів (обмеженої їхньої кількості). І саме це відрізняє її від серійних публікацій, таких як газети або часописи (журнали).

Прийма С.М. Монографія „Системи відкритої освіти дорослих: теоретико-методологічні засади проектування і                            функціонування” / Прийма С.М.// Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького,  – 324 с