Шаров Сергій Володимирович

Посада: В. о. завідувача кафедри "Комп'ютерні науки"

Базова вища освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015 р., спеціальність: «Інформатика», кваліфікація: «Магістр інформатики, викладач інформатики вищого навчального закладу» М15 № 034360, диплом з відзнакою.
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2023 р., освітня програма «Комп’ютерні науки», диплом магістра М23 №013211, диплом з відзнакою.

Вчене звання: доцент кафедри інформатики і кібернетики, 2013, 12 ДЦ № 034598

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, 2011, 13.00.09 – теорія навчання, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, ДК №064000

Email: sergii.sharov@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

 • бази даних, програмування
 • UML
 • впровадження та використання ІКТ в освіті
 • технології дистанційного навчання

Досвід наукової та викладацької діяльності: Відповідність ліцензійним вимогам доц. Шаров С.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ SCOPUS/WOS Sergii Sharov, Yurii Sitsylitsyn, Oleksii Naumuk, Dmytro Lubko, Vira Kolmakova. Choosing a library for the Python programming language for visualizing the operation of parallel algorithms. E3S Web of Conferences 508, 03002 (2024)

Sergii Sharov, Serhii Tereshchuk, Tetiana Sharova, Spanatii Oleksandr, and Halyna Kolomoiets. Experience of using Google cloud services in Ukrainian universities: survey results. E3S Web of Conferences 508, 03005 (2024)

Sergii Sharov, Serhii Tereshchuk, Oksana Filatova, Oksana Hinkevych, Olga Ksendzenko. The Use of Google Workspace for Education in Higher Education Institutions of Ukraine. TEM Journal. Vol. 13, No. 1. Pp 315–325.

Petra Šánová, David Mareš, Daniel Dědina, Sergey Yekimov and Sergii Sharov. Comparison of the energy intensity of table apple production in the Czech Republic. E3S Web of Conferences 452, 01006 (2023)

Sergii Sharov, Sergey Yekimov, Tetiana Sharova, Olga Derkachova and Halyna Kolomoiets. Using online courses at an agrotechnological university. E3S Web of Conferences 452, 07015 (2023)

Tereshchuk S., Sharov S., Tereshchuk A., Kolmakova V., Sharova T. Critical Thinking and Hypothetic-Deductive Scheme for Studying the Elements of Quantum Theory. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE). 2023. Vol. 12, No. 3. pp. 1497–1506.

Sharov, S., Tereshchuk, S., Tereshchuk, A., Kolmakova, V., Yankova, N. Using MOOC to Learn the Python Programming Language International Journal of Emerging Technologies in Learningthis , 2023, 18(2), pp. 17–32.

Sharova, T., Zemlianska, A., Sharov, S., Prosiankina-Zharova, T., Kavun, L. Independent Evaluation of Learning Outcomes as a Tool of the Internal Quality Assurance System TEM Journal. 2023. 12(2). pp. 700–709.

Chemerys H., Demirbilek M., Bryantseva H., Sharov S., Podplota S. Fundamentals of UX/UI design in professional preparation of the future bachelor of computer science. AIP Conference Proceedings. 2022. Vol. 2453, 030025 (Scopus)

Hanna Chemerys, Anna Vynogradova, Hanna Briantseva, Sergii Sharov Strategy for Implementing Immersive Technologies in the Professional Training Process of Future Designers. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2021. Т. 1933. №. 1. С. 012046 (Scopus).

Sharov, S., Filatova, O., Biliatska, V., & Yankova, N. (2021). Analysis of the MOOC Capabilities for Student Training in the Humanities. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 16(22), pp. 113–128 (Scopus).

Sergii Sharov, Dmytro Lubko, Oleksandr Lomeiko, Hanna Chemerys Information System for the Formation of Students' Individual Educational Trajectory. Proceedings of the 1st International Conference on Education, Humanities, Health and Agriculture, ICEHHA 2021, 3-4 June 2021, Ruteng, Flores, Indonesia

Sergii Sharov, Vira Kolmakova, Tetiana Sharova, Anatolii Pavlenko. Analysis of MOOC on Programming for IT Specialist Training. TEM Journal. 2021. vol. 10. №4. 1884–1894 (Scopus).

Sharov S., Kolmakova V., Sharova T., Kamyshova T. (2021). Possibilities of the Ukrainian Online Platform OUM. International Journal of Information and Education Technology. vol. 11, no. 10, pp. 486-492 (Scopus)

Sharov S., Zemlianskyi A., Sharova T., Hapotii V. (2021). Ukrainian MOOC: Quantitative and Thematic Analysis of Online Courses. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 11(3), 1143–1149. (Scopus)
Sharov S., Vorovka M., Sharova T., Zemlianska A. The Impact of Social Networks on the Development of Students’ Social Competence. International Journal of Engineering Pedagogy. 2021. Vol. 11. №3. P. 84–98 (Scopus)

Sergii Sharov, Anatolii Pavlenko, Tetiana Sharova, Olga Chorna. Analysis of developers of online courses on Ukrainian platforms of MOOC. International Journal of Emerging Technologies in Learning. 2021, Vol. 16. №5. 201-213 (Scopus)

S. Sharov, O. Filatova, T. Sharova. The Development of an Online Platform for Studying Ukrainian Literature. TEM Journal. 2020. Vol. 9. №3. 1171-1178 (Scopus)

S. Sharov, V. Liapunova, T. Sharova. Analysis of the Opportunities of the Prometheus Platform for the Professional Development of Future Teachers. TEM Journal. 2019. Vol. 8. №4. 1469–1476 (Scopus).

Sharov S. Software Development for the Security of TCP-Connections / D. Lubko, S. Sharov, O. Strokan // Modern Development Paths of Agricultural Production. – 2019. – С. 99–109. (Springer Nature, Scopus).

Sharov S. The Key Features and Periodization of Socialist Realism in the Literary Context / Sharova, T., Sharov, S., Ohulchanska, O., Zemlianska, A. // Journal of History Culture and Art Research, 2020, 9(4), 247-261. (Web of Science Core Collection)

Шаров С.В. Розробка інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування національної рамки кваліфікацій / В.В. Осадчий, С.В. Шаров, К.П. Осадча // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Vol. 55. – № 5. – С. 31–41. (Web of Science Core Collection).

Шаров С.В. Порівняння національних рамок кваліфікацій засобами веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи / В.В. Осадчий, В.С. Єремєєв, С.В. Шаров, К.П. Осадча, С.Л. Конюхов // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Vol. 56. – №6. – С. 121–136. (Web of Science Core Collection)
ПЕРЕЛІК 2024 Шаров С., Ребрина М. Проблеми інформатизації вищої освіти в умовах військового стану. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-психологічна підтримка учасників освітнього процесу», присвяченої 106-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського (25–26 квітня 2024 року, м. Кропивницький). С. 240–242.

Скрипка С.О., Шаров С.В. Порівняння реляційних баз даних для використання в інформаційних системах. Українські студії в європейському контексті. 2024. №8. C. 284–290.

Шаров С., Чернова Г., Сіциліцин Ю. Методичні аспекти викладання дисципліни «Алгоритмізація та програмування» у вищій школі. Молодь і ринок. 2024. № 3(223). С. 56–60.

Kolmakova V., Sharov S. The value of emotional intelligence for future specialists. Věda a perspektivy. 2024. № 1(32). P. 53–61.
ПЕРЕЛІК 2023 M Vithor Al Faqih, Anggi Widiarni , Nisa Andini , Antomi Saregar , Sergii Sharov , Bawar Mohammed Faraj. Fisikawaii Adventure: An Effort to Increase Students' Learning Participation through Gamification and Virtual Reality. Online Learning in Educational Research. 2023. Vol. 3, Issue 2. pp. 95–116.

Berliyana Kesuma Hati, M Farhan Athaulloh, Husni Na’fa Mubarok, Sergii Sharov, Berliyana Kesuma Hati, Luluk Muthoharoh, Mika Alvionita. Analysis of Google Stock Prices from 2020 to 2023 using the GARCH Method. International Journal of Electronics and Communications Systems. 2023. Vol. 3. Issue 2. pp. 81–87.

Шаров С.В. Використання інформаційної системи для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Proceeding of 2nd International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Ivano-Frankivsk, Ukraine. November 29-30, 2023. С. 174–178.

Шаров С.В., Мірошниченко М.Ю. Сучасні технології та диджитал-процеси в культурному просторі: загальний огляд. Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Дизайн, візуальне мистецтво та творчість: сучасні тенденції та технології» (12 грудня 2023 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя : ЗНУ, 2023. Том 2. С. 126–130.

Шаров С.В., Шарова Т.М. Дотримання академічної доброчесності під час проведення інтелектуальних змагань в дистанційному форматі. Молодь і ринок. 2023. № 9(217). С. 52–57.

Шаров С.В., Колмакова В.О. Проблеми індексації публікацій в наукометричних базах даних та способи їх вирішення. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2023. №7. С. 239–246.

Шаров С.В. Проектування структури бази даних аналітично-інформаційної системи для роботи з обдарованою молоддю. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2023. №3 (140). С. 74–79.

Sharov S., Zinovieva O. Media literacy as a necessary component of modern human. Наука і техніка сьогодні. 2023. № 10(24). С. 178–187.

Шарова Т. Кремінський Б., Сафонов Ю., Шаров С. Організація роботи з обдарованою молоддю засобами інформаційно-комунікаційних технологій Наука і техніка сьогодні. 2023. № 3(17). С. 458–471.

Шаров С.В., Шарова Т.М. Онлайн ресурси для організації STEАM-навчання. Молодь і ринок. 2023. № 3 (211). С. 52–56.

Шаров С.В. Методичні підходи до викладання технології проектування та адміністрування баз даних Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць. 2023. № 26. С. 281–287.

Шаров С.В. Сучасний стан розвитку штучного інтелекту та напрямки його використання Українські студії в загальноєвропейському контексті. 2023. №6. С. 136–144.

Шаров С.В. Використання інформаційно-освітнього середовища для забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Цифрові технології у професійній діяльності» (12-13 травня 2023 р., м. Бердянськ). 2023. С. 102–107.

Шаров С.В., Кремінський Б. Організація роботи з обдарованою молоддю в дистанційному форматі Матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). С. 250–253.

Колмакова В.О., Терещук С.І., Шаров С.В. Використання цифрових інструментів Google Workspace For Education у дистанційному навчанні. Наука і техніка сьогодні. 2023. № 7(21). С. 334–347.

Колмакова В.А., Шаров С.В. Використання МВОК для формування імунітету від інформаційних загроз. Українські студії в загальноєвропейському контексті. 2023. №6. С. 80–87.
ПЕРЕЛІК 2022 Лубко Д.В., Шаров С.В. Проектування експертної системи для приватних господарств з метою підвищення продуктивності свиней на відкорм. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» (Запоріжжя, 01-25 листопада 2022 р.). Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 81–88.

Лубко Д.В., Шаров С.В. Розробка сучасної експертної системи для галузі свинарства у приватних господарствах. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №6. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-3-32

Шаров С.В. Електронний підручник як засіб підвищення ефективності освітнього процесу. Інноваційна педагогіка. 2022. №46. C. 250–253.

Шаров С.В. Підготовка майбутніх фахівців з комп’ютерних наук в умовах змішаного навчання. Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» (1 листопада 2022 року, м. Рівне). С. 216–219.

Лубко Д.В., Шаров С.В., Зінов’єва О.Г. Проектування імітаційної моделі роботи технологічної лінії очищення гною на тваринницькій фермі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2022. Т. 33(72). №3. С. 56–60.

Шаров С.В., Шарова Т.М. Використання масових відкритих онлайн-курсів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Нова педагогічна думка. 2022. №1(109). С. 39–43.

Sharov S., Rassokha I. Features of using web 2.0 technology in the educational process. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки, 2022. №3. С. 26–33.

Шарова Т.М., Ломейко О.П., Шаров С.В., Землянська А.В. Моніторинг гуманітарної підготовки здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. №88. С. 224–229.

Шаров С.В. Розробка довідково-інформаційної системи для аналізу наукової діяльності викладачів кафедри. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2022. №5. С. 228–237.

С.В. Шаров, Д.В. Лубко, О.Г. Зинов'єва, Використання інтелектуальних систем у туристичному бізнесі/аврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 2022. – Вип. 1, с. 69-75

Д.В. Лубко, С.В. Шаров, О.Г. Зінов'єва, Проектування імітаційної моделі роботи технологічної лінії прибирання гною на тваринницькій молочній фермі/ Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, 2022. – Том 33(72) №3, с. 56-60.

Шаров С.В., Шарова Т.М. Використання масових відкритих онлайн-курсів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Нова педагогічна думка. 2022. №1(109). С. 39–43.
ПЕРЕЛІК 2021 Шаров С.В. Напрямки використання комп’ютеризованих систем діагностування // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції пам’яті В.В. Овчарова «Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем» (18 листопада 2021 р., м. Мелітополь). С. 116-117

Шаров С.В. Застосування електронних систем в туризмі та готельно-ресторанній галузі // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (1-12 грудня 2021 р., м. Мелітополь). С. 171–174.

Неділько О.О., Шаров С.В. Проєктування інформаційної системи для автоматизації діяльності менеджера туристичної фірми // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (1-12 грудня 2021 р., м. Мелітополь). С. 110–115.

Шаров С. В. Інформатизація освіти як вектор розвитку сучасного суспільства. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2021. №4. С. 181–188.

Шаров С. В., Шарова Т.М. Візуалізація навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання. Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції «Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення» (23-24 вересня 2021 р., м. Одеса). 2021. С. 165-169.

Sharov S., Gladkykh H. The importance of communicative competence for the professional formation of future computer science specialists. Молодь і ринок. 2021. 7 (193). C. 104–108 (Категорія Б).

Sharov S., Gladkykh H., Sharova T. Blended learning: modern educational trend in Ukraine. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. 2021. №1 (105). С. 295–305 (Категорія Б).

Шаров С.В., Гладких Г.В. Диференціація освітнього процесу як педагогічна проблема. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 36. Том 3. С. 285–289 (Категорія Б).

Лубко Д.В., Шаров С.В. Напрямки використання інтелектуальних систем в освітньому процесі // Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр., 2021. – Вип. 3. – С. 305–310.

Шаров С.В., Лубко Д.В., Шарова Т.М. Особливості розробки електронного підручника з української літератури // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2021. Т. 32(71), №1. Ч. 1. С. 159-165 (Категорія Б).
ПЕРЕЛІК 2020 Шаров С.В., Печерський Р.В., Козлов С.М., Шарова Т.М. Розробка навчальної експертної системи для компаративного аналізу художніх творів. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2020. №1(120). С. 34–41 (Категорія Б).

Шаров С.В. Особливості соціальної компетентності студентів педагогічного університету. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 28. Том 4. С. 235-240 (Категорія Б).

Шаров С.В., Шарова Т.М. Інфо-медійна грамотність для освітян: огляд онлайн курсів на платформі Prometheus. Молодий вчений. 2020. 9.1(85.1). С. 132-135.

Sharov S. Analysis of the impact of social networks on youth socialization. Virtus. 2020. №46. pp. 129-131.

Колмакова В.О., Шаров С.В., Курлянський С.С. Використання програмно-педагогічного засобу з дисципліни «Проектування програмного забезпечення» // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук, 2020. Вип. 4(123). C.17–24 (Категорія Б).

Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Шаров С.В. Розробка інформаційно-довідкової системи агронома для ефективного вирощування соняшника в Україні // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 2020. Вип. 10. Том 2. С. 1-15 (Категорія Б).

Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Шаров С.В. Проектування інформаційно-довідкової системи агронома для рослинництва на прикладі вирощування соняшника // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 02-27 листопада 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 382-390.

Шаров С.В. Використання мобільного додатку для розвитку соціальної компетентності студентів // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» (18 листопада 2020 р., м. Рівне). Рівне : РВВ РДГУ. С. 84–85

Курлянський С.С., Шаров С.В. Проектування як необхідних етап життєвого циклу програмного забезпечення // Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матер. І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 07-25 грудня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ. С. 89-92.

Шаров С.В. Менеджмент знань як сучасна технологія управління закладом вищої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття" (17.11.2020 р., м. Мелітополь). Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. С. 120–122.
ПЕРЕЛІК 2019 Шаров С. В., Коваленко А.С. Розвиток медіаграмотності за допомогою онлайн платформи Prometheus. Матеріали ХХІIІ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф. «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» (2 липня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький), 2019. Вип. 23. С. 157–161.

Шаров С.В., Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г. Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів // Системи обробки інформації. 2019. № 1(156). С. 15-21 (Категорія Б).

Шаров С.В., Гладких Г.В. Напрями формування комунікативної компетентності студентів. Інноваційна педагогіка. 2019. 1(11). С. 70–74 (Категорія Б).

Підручники, навчальні посібники, монографії
Шаров С.В. Дидактичні умови організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету / С.В Шаров // Мелітополь: Люкс, 2011. – 162 с.
Чураков А.Я. Архітектура ЕОМ / А.Я. Чураков, С.В. Шаров, О.В. Строкань / [за ред. Шарова С.В.]. – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2012. – 195 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-5860 від 18.04.2014))
Шаров С.В. Бази даних та інформаційні системи. Навчальний посібник / С.В Шаров, В.В. Осадчий // Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 352 с.
Шаров С.В. Інтелектуальні інформаційні системи: навчальний посібник / С.В Шаров, Д.В. Лубко, В.В. Осадчий // Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 144 с.
Методи та системи штучного інтелекту: навчальний посібник / укл. Д.В. Лубко, С.В. Шаров // Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 264 с.
Sharov S. Development of Software to Protect Executable Files. In “Achievements of Ukraine and EU countries in technological innovations and invention : Scientific monograph”. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 544 p. P. 488–509.
Лубко Д.В., Шаров С.В. Методи та системи штучного інтелекту: лабораторний практикум. Запоріжжя, 2023. 162 с.
Зінов’єва О.Г., Шаров С.В., Гешева Г.В. Проектування інформаційних систем: Лабораторний практикум. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2023. 160 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Управлінська діяльність В.о завідувача кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (з 15.07.2021, наказ № 1230-К від 15 липня 2021 року)
Педагогічна діяльність Член Вченої ради Університету
Член методичної ради факультету ЕКТ
Член ради факультету ЕКТ
Наукова діяльність
 • Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Розробка інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування національної рамки кваліфікацій», № держреєстрації 0015U000257, 2015 рік
 • Виконавець наукової теми «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК», 2020 рік
 • Участь у конференціях
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-психологічна підтримка учасників освітнього процесу», присвячена 106-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського (25–26 квітня 2024 року, м. Кропивницький).
 • Х Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України» (25 квітня 2024 року, м. Київ).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (25-26 квітня 2024 р., м. Київ)
 • Регіональний науково-практичний семінар «Використання інноваційних технологій у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя» (02 травня 2024 р., м. Умань)
 • ІI Міжнародна науково-практична конференція «Дизайн, візуальне мистецтво та творчість: сучасні тенденції та технології» (12 грудня 2023 р., м. Запоріжжя).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (16-17 листопада 2023 року, м. Умань)
 • Регіональний науково-практичний семінар «Емоційний інтелект та його роль у професійному зростанні фахівця» (27 вересня 2023 р., м. Умань)
 • Науково-практична конференція «Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації» (15 вересня 2023 р., м. Київ)
 • Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Українські студії в європейському контексті» (20 жовтня 2023 р., м. Київ)
 • XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023)
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні комп'ютерні та інформаційні системи і технології» (1-12 грудня 2021 р., м. Мелітополь)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти" (24-25 листопада 2021 р., м. Умань)
 • ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція пам’яті В. В. Овчарова «Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем» (04-18 листопада 2021 р., м. Мелітополь)
 • V Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» (29-30 жовтня 2021 р., м. Суми)
 • Міжнародна наукова конференція «Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення» (24-24 вересня 2021 р., м. Одеса)
 • XI Усеукраїнська науково-практична конференція «Миколаївщина і північне Причорномор’я: історія та сучасність» (8 жовтня 2021 р., м. Миколаїв)
 • IV Міжнародна науково-практична конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід» (14-15 травня 2021 р., м. Суми)
 • Certificate of conference «Ukrainian Education: Axeology of the European Choice» (21-22 October, 2021)
 • Організаційна діяльність 2018 р. - експерт підручників з інформатики для 10 класу закладів загальної середньої освіти
  2020 р. - член редколегії фахового журналу категорії Б «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки»
  2020 р. - експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за напрямком 014 Середня освіта
  2020 р. - освітній експерт з питань інституційного аудиту закладів середньої освіти в Запорізькій області
  2021 р. - експерт з акредитації кваліфікаційних центрів
  2021 р. - Наказ Національного агентства № 1409-E Про призначення експертної групи від 02.09.2021
  2021 р. - Наказ Національного агентства № 2270-E Про призначення експертної групи від 23.12.2021
  Заступник голови Громадської організації «Інноваційні обрії України» (з 2018 року по теперішній час)

  Cвідоцтва та патенти