Шаров Сергій Володимирович

Посада: доцент кафедри комп’ютерних наук

Базова вища освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015 р., спеціальність: «Інформатика», кваліфікація: «Магістр інформатики, викладач інформатики вищого навчального закладу» М15 № 034360, диплом з відзнакою

Вчене звання: доцент кафедри інформатики і кібернетики, 2013, 12 ДЦ № 034598

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, 2011, 13.00.09 – теорія навчання, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, ДК №064000

Email: sergii.sharov@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

 • бази даних, програмування
 • UML
 • впровадження та використання ІКТ в освіті
 • технології дистанційного навчання

Досвід наукової та викладацької діяльності: Відповідність ліцензійним вимогам доц. Шаров С.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ SCOPUS/WOS Chemerys H., Demirbilek M., Bryantseva H., Sharov S., Podplota S. Fundamentals of UX/UI design in professional preparation of the future bachelor of computer science. AIP Conference Proceedings. 2022. Vol. 2453, 030025 (Scopus)
Hanna Chemerys, Anna Vynogradova, Hanna Briantseva, Sergii Sharov Strategy for Implementing Immersive Technologies in the Professional Training Process of Future Designers. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2021. Т. 1933. №. 1. С. 012046 (Scopus).
Sharov, S., Filatova, O., Biliatska, V., & Yankova, N. (2021). Analysis of the MOOC Capabilities for Student Training in the Humanities. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 16(22), pp. 113–128 (Scopus).
Sergii Sharov, Dmytro Lubko, Oleksandr Lomeiko, Hanna Chemerys Information System for the Formation of Students' Individual Educational Trajectory. Proceedings of the 1st International Conference on Education, Humanities, Health and Agriculture, ICEHHA 2021, 3-4 June 2021, Ruteng, Flores, Indonesia
Sergii Sharov, Vira Kolmakova, Tetiana Sharova, Anatolii Pavlenko. Analysis of MOOC on Programming for IT Specialist Training. TEM Journal. 2021. vol. 10. №4. 1884–1894 (Scopus).
Sharov S., Kolmakova V., Sharova T., Kamyshova T. (2021). Possibilities of the Ukrainian Online Platform OUM. International Journal of Information and Education Technology. vol. 11, no. 10, pp. 486-492 (Scopus)
Sharov S., Zemlianskyi A., Sharova T., Hapotii V. (2021). Ukrainian MOOC: Quantitative and Thematic Analysis of Online Courses. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 11(3), 1143–1149. (Scopus)
Sharov S., Vorovka M., Sharova T., Zemlianska A. The Impact of Social Networks on the Development of Students’ Social Competence. International Journal of Engineering Pedagogy. 2021. Vol. 11. №3. P. 84–98 (Scopus)
Sergii Sharov, Anatolii Pavlenko, Tetiana Sharova, Olga Chorna. Analysis of developers of online courses on Ukrainian platforms of MOOC. International Journal of Emerging Technologies in Learning. 2021, Vol. 16. №5. 201-213 (Scopus)
S. Sharov, O. Filatova, T. Sharova. The Development of an Online Platform for Studying Ukrainian Literature. TEM Journal. 2020. Vol. 9. №3. 1171-1178 (Scopus)
S. Sharov, V. Liapunova, T. Sharova. Analysis of the Opportunities of the Prometheus Platform for the Professional Development of Future Teachers. TEM Journal. 2019. Vol. 8. №4. 1469–1476 (Scopus).
Sharov S. Software Development for the Security of TCP-Connections / D. Lubko, S. Sharov, O. Strokan // Modern Development Paths of Agricultural Production. – 2019. – С. 99–109. (Springer Nature, Scopus).
Sharov S. The Key Features and Periodization of Socialist Realism in the Literary Context / Sharova, T., Sharov, S., Ohulchanska, O., Zemlianska, A. // Journal of History Culture and Art Research, 2020, 9(4), 247-261. (Web of Science Core Collection)
Шаров С.В. Розробка інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування національної рамки кваліфікацій / В.В. Осадчий, С.В. Шаров, К.П. Осадча // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Vol. 55. – № 5. – С. 31–41. (Web of Science Core Collection).
Шаров С.В. Порівняння національних рамок кваліфікацій засобами веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи / В.В. Осадчий, В.С. Єремєєв, С.В. Шаров, К.П. Осадча, С.Л. Конюхов // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Vol. 56. – №6. – С. 121–136. (Web of Science Core Collection)
ПЕРЕЛІК 2022
 • Лубко Д.В., Шаров С.В. Проектування експертної системи для приватних господарств з метою підвищення продуктивності свиней на відкорм. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Запоріжжя, 01-25 листопада 2022 р.) / ТДАТУ: ред. кол., С. В. Кюрчев, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. – Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. С. 81-88.
 • Лубко Д.В., Шаров С.В. Розробка сучасної експертної системи для галузі свинарства у приватних господарствах. Науковий вісник ТДАТУ. Запоріжжя: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 3. №6. Науково-фахове видання (електроне).
 • Шаров С.В. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника. Збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 27-28 жовтня 2022 року). С. 29-31
 • Шаров С.В. Електронний підручник як засіб підвищення ефективності освітнього процесу. Інноваційна педагогіка. 2022. №46. C. 250–253. Науково-фахове видання.
 • Sharov S., Rassokha I. Features of using web 2.0 technology in the educational process. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки, 2022. №3. С. 26–33. Науково-фахове видання.
 • Т.М., Ломейко О.П., Шаров С.В., Землянська А.В. Моніторинг гуманітарної підготовки здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. №88. С. 224–229. Науково-фахове видання.
 • Шаров С.В. Розробка довідково-інформаційної системи для аналізу наукової діяльності викладачів кафедри. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2022. №5. С. 228–237.
 • Шаров С.В., Лубко Д.В., Зинов’єва О.Г. Проектування імітаційної моделі роботи технологічної лінії очищення гною на тваринницькій молочній фермі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2022. Т. 33(72). №3. С. 56–60. Науково-фахове видання.
 • Наукова стаття «The importance of communicative competence for the professional formation of future computer science specialists» (Свідоцтво на авторське право № 112559 від 31.03.22, автори: Шаров С.В., Гладких Г.В.).
 • Шаров С.В., Шарова Т.М. Використання масових відкритих онлайн-курсів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Нова педагогічна думка. 2022. №1(109). С. 39–43. (фахова)
 • С.В. Шаров, Д.В. Лубко, О.Г. Зинов'єва, Використання інтелектуальних систем у туристичному бізнесі/аврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 2022. – Вип. 1, с. 69-75
 • Д.В. Лубко, С.В. Шаров, О.Г. Зінов'єва, Проектування імітаційної моделі роботи технологічної лінії прибирання гною на тваринницькій молочній фермі/ Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки, 2022. – Том 33(72) №3, с. 56-60. Науково-фахове видання (Категорія Б).
 • ПЕРЕЛІК 2021 Шаров С.В. Напрямки використання комп’ютеризованих систем діагностування // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції пам’яті В.В. Овчарова «Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем» (18 листопада 2021 р., м. Мелітополь). С. 116-117

  Шаров С.В. Застосування електронних систем в туризмі та готельно-ресторанній галузі // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (1-12 грудня 2021 р., м. Мелітополь). С. 171–174.

  Неділько О.О., Шаров С.В. Проєктування інформаційної системи для автоматизації діяльності менеджера туристичної фірми // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології» (1-12 грудня 2021 р., м. Мелітополь). С. 110–115.

  Шаров С. В. Інформатизація освіти як вектор розвитку сучасного суспільства. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2021. №4. С. 181–188.

  Шаров С. В., Шарова Т.М. Візуалізація навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання. Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції «Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення» (23-24 вересня 2021 р., м. Одеса). 2021. С. 165-169.

  Sharov S., Gladkykh H. The importance of communicative competence for the professional formation of future computer science specialists. Молодь і ринок. 2021. 7 (193). C. 104–108 (Категорія Б).

  Sharov S., Gladkykh H., Sharova T. Blended learning: modern educational trend in Ukraine. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. 2021. №1 (105). С. 295–305 (Категорія Б).

  Шаров С.В., Гладких Г.В. Диференціація освітнього процесу як педагогічна проблема. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 36. Том 3. С. 285–289 (Категорія Б).

  Лубко Д.В., Шаров С.В. Напрямки використання інтелектуальних систем в освітньому процесі // Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр., 2021. – Вип. 3. – С. 305–310.

  Шаров С.В., Лубко Д.В., Шарова Т.М. Особливості розробки електронного підручника з української літератури // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2021. Т. 32(71), №1. Ч. 1. С. 159-165 (Категорія Б).
  ПЕРЕЛІК 2020 Шаров С.В., Печерський Р.В., Козлов С.М., Шарова Т.М. Розробка навчальної експертної системи для компаративного аналізу художніх творів. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2020. №1(120). С. 34–41 (Категорія Б).

  Шаров С.В. Особливості соціальної компетентності студентів педагогічного університету. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 28. Том 4. С. 235-240 (Категорія Б).

  Шаров С.В., Шарова Т.М. Інфо-медійна грамотність для освітян: огляд онлайн курсів на платформі Prometheus. Молодий вчений. 2020. 9.1(85.1). С. 132-135.

  Sharov S. Analysis of the impact of social networks on youth socialization. Virtus. 2020. №46. pp. 129-131.

  Колмакова В.О., Шаров С.В., Курлянський С.С. Використання програмно-педагогічного засобу з дисципліни «Проектування програмного забезпечення» // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук, 2020. Вип. 4(123). C.17–24 (Категорія Б).

  Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Шаров С.В. Розробка інформаційно-довідкової системи агронома для ефективного вирощування соняшника в Україні // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 2020. Вип. 10. Том 2. С. 1-15 (Категорія Б).

  Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г., Шаров С.В. Проектування інформаційно-довідкової системи агронома для рослинництва на прикладі вирощування соняшника // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 02-27 листопада 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 382-390.

  Шаров С.В. Використання мобільного додатку для розвитку соціальної компетентності студентів // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в професійній діяльності» (18 листопада 2020 р., м. Рівне). Рівне : РВВ РДГУ. С. 84–85

  Курлянський С.С., Шаров С.В. Проектування як необхідних етап життєвого циклу програмного забезпечення // Сучасні комп’ютерні та інформаційні системи і технології: матер. І Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 07-25 грудня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ. С. 89-92.

  Шаров С.В. Менеджмент знань як сучасна технологія управління закладом вищої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття" (17.11.2020 р., м. Мелітополь). Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. С. 120–122.
  ПЕРЕЛІК 2019 Шаров С. В., Коваленко А.С. Розвиток медіаграмотності за допомогою онлайн платформи Prometheus. Матеріали ХХІIІ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф. «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» (2 липня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький), 2019. Вип. 23. С. 157–161.

  Шаров С.В., Лубко Д.В., Зінов’єва О.Г. Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів // Системи обробки інформації. 2019. № 1(156). С. 15-21 (Категорія Б).

  Шаров С.В., Гладких Г.В. Напрями формування комунікативної компетентності студентів. Інноваційна педагогіка. 2019. 1(11). С. 70–74 (Категорія Б).

  Підручники, навчальні посібники, монографії
  Шаров С.В. Дидактичні умови організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету / С.В Шаров // Мелітополь: Люкс, 2011. – 162 с.
  Чураков А.Я. Архітектура ЕОМ / А.Я. Чураков, С.В. Шаров, О.В. Строкань / [за ред. Шарова С.В.]. – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2012. – 195 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-5860 від 18.04.2014))
  Шаров С.В. Бази даних та інформаційні системи. Навчальний посібник / С.В Шаров, В.В. Осадчий // Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 352 с.
  Шаров С.В. Інтелектуальні інформаційні системи: навчальний посібник / С.В Шаров, Д.В. Лубко, В.В. Осадчий // Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 144 с.
  Методи та системи штучного інтелекту: навчальний посібник / укл. Д.В. Лубко, С.В. Шаров // Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 264 с.

  Навчальні дисципліни

  Підвищення кваліфікації, стажування

  Основні види діяльності, досягнення

  Управлінська діяльність В.о завідувача кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (з 15.07.2021, наказ № 1230-К від 15 липня 2021 року)
  Педагогічна діяльність Член Вченої ради Університету
  Член методичної ради факультету ЕКТ
  Член ради факультету ЕКТ
  Наукова діяльність
 • Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Розробка інтелектуальної системи інформаційного та когнітивного супроводу функціонування національної рамки кваліфікацій», № держреєстрації 0015U000257, 2015 рік
 • Виконавець наукової теми «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК», 2020 рік
 • Участь у конференціях
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні комп'ютерні та інформаційні системи і технології» (1-12 грудня 2021 р., м. Мелітополь)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти" (24-25 листопада 2021 р., м. Умань)
 • ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція пам’яті В. В. Овчарова «Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем» (04-18 листопада 2021 р., м. Мелітополь)
 • V Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» (29-30 жовтня 2021 р., м. Суми)
 • Міжнародна наукова конференція «Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення» (24-24 вересня 2021 р., м. Одеса)
 • XI Усеукраїнська науково-практична конференція «Миколаївщина і північне Причорномор’я: історія та сучасність» (8 жовтня 2021 р., м. Миколаїв)
 • IV Міжнародна науково-практична конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід» (14-15 травня 2021 р., м. Суми)
 • Certificate of conference «Ukrainian Education: Axeology of the European Choice» (21-22 October, 2021)
 • Організаційна діяльність 2018 р. - експерт підручників з інформатики для 10 класу закладів загальної середньої освіти
  2020 р. - член редколегії фахового журналу категорії Б «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки»
  2020 р. - експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за напрямком 014 Середня освіта
  2020 р. - освітній експерт з питань інституційного аудиту закладів середньої освіти в Запорізькій області
  2021 р. - експерт з акредитації кваліфікаційних центрів
  2021 р. - Наказ Національного агентства № 1409-E Про призначення експертної групи від 02.09.2021
  2021 р. - Наказ Національного агентства № 2270-E Про призначення експертної групи від 23.12.2021
  Заступник голови Громадської організації «Інноваційні обрії України» (з 2018 року по теперішній час)

  Нагороди, заохочення, почесні звання:

  Cвідоцтва та патенти