Основи управління знаннями

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
Провідний викладач:
Строкань Оксана Вікторівна

Метою навчальної дисципліни «Основи управління знаннями» є надання студентам теоретичного представлення про методи і технології управління знаннями на основі семантичних методів представлення, пошуку та використання web-ресурсів, а також отримання навичок використання сучасних інструментальних засобів для створення семантичних моделей web-орієнтованих систем і сервісів.

Завданнями оволодіння знаннями щодо сучасних комунікативних технологій в області інтелектуальних систем для академічної і професійної взаємодії, набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних умінь з застосування сучасних комунікативних технологій в області інтелектуальних систем.

Робоча програма ОУЗ

СИЛАБУС Основи управління знаннями