Графічне моделювання та інтерактивні системи

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
3

Мета викладання навчальної дисципліни «Графічне моделювання та інтерактивні системи», це забезпечити формування системних відомостей та удосконалення практичних навичок побудови на високому технічному рівні складних тривимірних графічних об’єктів для подальшого ефективного використання у професійній діяльності, оволодіння сучасними технологіями візуалізації сцен тривимірних моделей для використання у подальшій практичній діяльності студентів.

Завдання вивчення дисципліни «Графічне моделювання та інтерактивні системи» формування систематизованого уявлення про концепції, принципи методи і технології моделювання складних тривимірних графічних об’єктів, вивчення та удосконалення практичних навичок використання різних технік моделювання об’єктів складної форми, використання професійних графічних пакетів, орієнтованих на використання в інформаційних системах та освіті, формування систематизованого уявлення та набуття практичних навичок використання технологій візуалізації сцен, засвоєння технологічних принципів підготовки тривимірних об’єктів до друку та налаштування параметрів 3-D принтера в залежності від фізичних характеристик витратного матеріалу

 

Силабус ГМтІС 3к,