Технології інтелектуального аналізу даних

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
Провідний викладач:
Малкіна Віра Михайлівна

Мета курсу – сформувати фундаментальні теоретичні знання та практичні навички щодо суті та застосування засобів аналізу та організації даних в інформаційних системах; набути навички практичної роботи iз програмними засобами для інтелектуального аналізу даних.

Завдання курсуотримати знання про стан і перспективу розвитку методів аналізу та організації даних; підготувати студента до ефективного використання сучасних методів аналізу даних та обробки інформації, які необхідні фахівцям з інформаційних технологій проектування.

Вимоги до знань, умінь та навичок студентів

Студент, що вивчив курс, повинен знати:

 • технології аналізу даних;
 • основні концепції сховища даних;
 • методи трансформації даних;
 • багатовимірну модель даних;
 • способи візуалізації даних;
 • методи очистки даних;
 • статистичні аспекти моделювання;
 • основні поняття та визначення аналізу даних;
 • моделi та методи побудови моделей та аналізу залежностей у великих масивах даних;
 • сучаснi програмнi засоби для проектування i розробки систем інтелектуального аналізу даних;
 • критерiї порiвняння моделей i методiв аналізу даних.

Студент по закінченні вивчення курсу повинен вміти:

 • обґрунтовувати й аналізувати вибір конкретного типу моделі та методу аналізу даних при розв’язані вiдповiдних практичних задач
 • використовувати сучаснi програмнi засоби для проектування та дослiдження систем інтелектуального аналізу даних
 • обирати методи та планувати експериментальні та теоретичні наукові дослідження
 • використовувати статистичні методи обробки та аналізу результатів досліджень
 • виконувати системний аналіз предметних областей комп’ютерних інформаційних технологій і робити семантичний опис даних і знань про них з використанням наукоємних методів планування експериментів, моделювання і штучного інтелекту
 • розробляти та перетворювати математичні та програмні моделі обчислювальних та інформаційних процесів, пов’язаних із функціонуванням об’єктів професійної діяльності. За допомогою розроблених моделей визначати оптимальні режими роботи об’єктів та процесів
 • створювати та досліджувати математичні та програмні моделі явищ, процесів і систем, визначаючи оптимальні режими роботи за допомогою розроблених моделей
 • аналізувати результати побудови та використання систем інтелектуального аналізу даних при розв’язанні прикладних задач.

Робоча програма  Технології інтелектуального аналізу даних (2021-2022 н. рік)

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Перелік підручників з дисципліни “МАДО”

Силабус