Крос-платформне програмування

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
4
Провідний викладач:
Сіциліцин Юрій Олександрович
Посилання:

Мета курсу – забезпечити отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок компонентного програмування.

Завдання курсу – формування в студентів вміння розробляти крос-платформні програмні засоби.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: архітектуру та стандарти компонентних моделей, комунікаційних засобів і розподілених обчислень; стратегії інтеграції програмних компонентів; основні платформи проміжного рівня та компонентні моделі; формальні та візуальні методи конструювання компонентів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: розробляти вимоги та специфікації компонентів інформаційних систем і об’єктів професійної діяльності; проектувати компоненти програмного забезпечення; проектувати людино-машинний інтерфейс інформаційних систем; реалізовувати прототипи архітектури програмного забезпечення; інтегрувати компоненти в систему; установлювати, налаштовувати та обслуговувати системне, інструментальне і прикладне програмне забезпечення та інформаційні системи.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати навички: програмування на крос-платформній мові програмування Java.

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Робоча програма «Крос-платформне програмування» 4 курс 2021-22 н.р.

Робоча програма “Крос-платформне програмування” 2С, 2021-22 н.р.

Перелік підручників з дисципліни “Крос-платформне програмування”

Силабус