Інформаційні технології (ЕК)

Спеціальність:
101 «Екологія»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
Провідний викладач:
Шаров Сергій Володимирович

Метою дисципліни є формування системи знань з комп’ютерного діловодства, розрахунків, баз даних, мережі Інтернет, та практичних навиків роботи з прикладним програмним забезпеченням.

Завданням дисципліни є вивчення загальних положень щодо створення ділових документів, розрахунків, баз даних, мережі Інтернет та набуття навичок практичного застосування прикладного програмного забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • сутність компьютерного діловодства;
  • правила створення ділових документів;
  • сутність накопичення і обробки спеціалізованої інформації;
  • сутність мережевих технологій;

вміти:

  • застосовувати офісне програмне забезпечення для створення ділових документів різних стилів та рівня складності;
  • накопичення та обробки ділової інформації та використовувати мережу Інтернет в професійної діяльності;
  • накопичувати та обробляти ділову інформацію та використовувати бази даних в професійної діяльності.

Робоча програма Інформаційні технології М1 ЕК 2022-23 н.р.