Інтелектуальні системи

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
4

Мета викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальні системи», це надання знань по основам інтелектуальних систем, засвоєння студентами базових принципів та отримання основних нави­чок подання і обробки інформації. Для її досягнення у ході дисципліни розглядаються загальні методи рішення задач та їх класифікація. Вивчаються основи теорії інтелектуальних систем.

Завдання вивчення дисципліни «Інтелектуальні системи» – надання знань по основам інтелектуальних систем та систем штучного інтеле­кту, а також вивчення принципів роботи в експертних системах.

Силабус_Интелект_сист_4к,