Комп’ютерні технології статистичної обробки даних

Спеціальність:
263 «Цивільна безпека»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна

Мета курсу надання студентам вихідних знань і навичок, що необхідні
для побудови статистичних моделей.
Завдання курсу – вивчення загальних положень щодо статистичного аналізу
моделей, їх розв’язування з метою використання при дослідженні систем.
.
Вимоги до знань, умінь та навичок студентів
– В результаті вивчення дисципліни студент повинен
– знати:
– основні поняття статистичного моделювання; класифікацію моделей;
загальні відомості про побудову моделей; способи оцінки параметрів моделей
–  вміти:

 проводити розрахунки параметрів моделей; проводити перевірку
адекватності моделі.

Методичні вказівки:

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Робоча програма:

Робоча програма Компютерні технології статистичної обробки даних (2022-2023 н. рік)

Робоча програма Компютерні технології статистичної обробки даних (2021-2022 н. рік)

Силабус