Практика студентів є обов’язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики вищих навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного управління.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності.

Перелік видів навчальних і виробничих практик та їх тривалість за спе­ціальностями відповідає навчальним планам підготовки фахівців, терміни їх проведення на кожний навчальний рік визначаються графіком навчального процесу. Організація практичної підготовки студентів регламентується

«Положенням про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету».

ПОЛОЖЕННЯ (тимчасове) ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ (ВИРОБНИЧОЇ) ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇЇ РОЗРОБКИ

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної практики “Учбово-технологічна” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

РОБОЧА ПРОГРАМА З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

РОБОЧА ПРОГРАМА науково-дослідницької практики для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

ЗРАЗОК ЗВІТА ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ НА ВАТ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 41ЕЛР.079.000000ПЗ

Провідні підприємства для проходження практик студентів по кафедрі  “Електротехнології і теплові процеси” :

ТОВ “ДТЕК”, 01032, Київська обл., Київ, Льва Толстого, 57;

ВАТ ″Запоріжжяобленерго″ Мелітопольський МРЕМ, 72312, місто Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 15;

ТОВ “МЕЛСІТІ”, 72319, місто Мелітополь, вулиця Героїв України 67;

ВАТ ″Мелітопольський завод холодильного машинобудівництва ″Рефма″, м. Мелітополь, вул. Дмитра Донцова 15

ПП «Злак» ,Запорізька обл., Мелітопольський р-н, смт Мирне, вул. Паркова, буд.10

ТОВ «Агротіс»,72454, Запорізька обл., Приазовський район, село Степанівка Перша, ВУЛИЦЯ МАРТИНОВА, будинок 1-А

ВАТ ″Мелітопольський м’ясокомбінат″, м. Мелітополь, вул. Героїв України 175;

ВАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод”, м.Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 31;

ТОВ «Мелітопольський хлібокомбінат», м. Мелітополь, вул. 8-го Березня, 2;

ВАТ «Племзавод «Степной»,  Запорізька область, Каменко-Дніпровський район, с. Заповітне.

ЗАВДАННЯ на проходження практикиЗВІТ про проходження практикиКОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯНАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУПаспорт підприємства для проведення науково-дослідницької практикиПовідомлення про прибуття на практикуТитульний лист звітуУгода на проведення практикиЩоденник практикиПаспорт бази практики