Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності.

Кафедрою ЕТіТП організовано проведення наступних практик:

  1. Учбово-технологічна;
  2. Експлуатаційна виробнича практика для здобувачів ОР “Бакалавр”;
  3. Науково-дослідницька;
  4. Переддипломна практика для здобувачів ОР “Бакалавр”.

Практика студентів є обов’язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики вищих навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного управління. Перелік видів навчальних і виробничих практик та їх тривалість за спе­ціальностями відповідає навчальним планам підготовки фахівців, терміни їх проведення на кожний навчальний рік визначаються графіком навчального процесу.


ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК ПО КАФЕДРІ ЕТіТП

Напрям підготовки
 Курс 
Назва практики
Вид практики – тривалість в тижнях
Термін проведення практики
 ЕЕЕ
 1 
Учбово-технологічна
Навчальна – 4
з 06.06.2022р по 01.07.2022р
 ЕЕЕ 
3, 1с 
Експлуатаційна виробнича
Виробнича – 6
з 06.06.2022р по 15.07.2022р 
 ЕЕЕ 
4, 2с 
Переддипломна
Виробнича – 1 
з 09.05.2022р по 13.05.2022р 
ЕЕЕ
М1
Науково-дослідницька 
Виробнича – 6 
з  06.06.2022р по 08.07.2022р
 ЕЕЕ 
М2 
 Переддипломна 
Виробнича – 1 
з 17.01.2022р по 21.01.2022р 

 


ЗАГАЛЬНО – ОРГАНІЗАЦІЙНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРАКТИК:

БАЗИ ПРАКТИК:

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ


Захист практик студентів

 

изображение_viber_2020-10-09_10-55-19 0-02-0a-94234c17c50c15e4baf2edae01d1532dd8670fc9772f9ce964058454604f1756_b68f629f изображение_viber_2020-10-09_10-55-27 изображение_viber_2020-10-09_10-55-22 изображение_viber_2020-10-09_10-54-21 изображение_viber_2020-10-09_10-55-20 изображение_viber_2020-10-09_10-55-21