Проведення комплексного державного кваліфікаційного екзамену на енергетичному факультеті

На енергетичному факультеті з 1 лютого 2019 року по 08 лютого 2019 року почала роботу ЕК з проведення комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр», спеціальності 141 – «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» у Навчально-науковому інституті загальноуніверситетської підготовки Склад екзаменаційної комісії: Голова ЕК: МІРОШНИК Олександр Олександрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри […]