ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядову раду Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного створено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету.

Наглядова рада сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його напрямів діяльності, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності, а також конкурентоспроможності Університету; здійснює громадський контроль за його діяльністю. Персональний склад Наглядової ради затверджується вченою радою Університету.

Голова Наглядової ради:

Новіков

Новіков Геннадій Володимирович

Голова Громадської спілки “Аграрний Союз України”, 

Генеральний директор приватного підприємства «Аскон»

Мелітопольського району Запорізької області

 

Заступник голови Наглядової ради:

Адамчук Валерій Васильович директор Національного наукового центру «Інституту механізації та електрифікації сільського господарства НААНУ

 

Секретар Наглядової ради:

Іщенко Тетяна Дем’янівна директор ДУ “Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти” Міністерства освіти і науки України

 

Члени Наглядової ради:

Головко Анатолій Григорович Герой України, голова ВАТ «Гайчур»
Гуржій Андрій Миколайович радник президента Національної академії педагогічних наук
Волков Анатолій Анатолійович голова ПРАТ «Племзавод «Степной»
Кістечок Олександр Дмитрович директор ТОВ «Дніпро»
Кишко Микола Леонтійович директор ТОВ «Могучий»
Мінько Сергій Анатолійович Народний депутат України
Ніколенко Олег Вікторович депутат Запорізької обласної ради, директор ПСП “Банівка” Бердянського району Запорізької області
Поповчук Євгеній Сергійович депутат Геніческої районої ради Черсонської області, приватний підприємець
Тиховод Анатолій Миколайович директора товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Ольвія»

 

Наглядова рада

Наглядова рада з членами Вченої ради університету

Наказ № 666 Про зміну складу Наглядової ради ТДАТУ
Наказ № 1306 Про затвердження складу Наглядової ради ТДАТУ
Протокол засідання Наглядової ради ТДАТУ №1