ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядову раду Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного створено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету.

Наглядова рада сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його напрямів діяльності, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності, а також конкурентоспроможності Університету; здійснює громадський контроль за його діяльністю. Персональний склад Наглядової ради затверджується вченою радою Університету.

Наглядова рада з членами Вченої ради університету

Наказ № 1521 від 13.12.2023р. Про затвердження складу Наглядової ради ТДАТУ
Наказ № 666 Про зміну складу Наглядової ради ТДАТУ
Наказ № 1306 Про затвердження складу Наглядової ради ТДАТУ


Протокол засідання Наглядової ради ТДАТУ №1 2019р.
Протокол засідання Наглядової ради ТДАТУ №1 2021р.
Протокол засідання Наглядової ради ТДАТУ №1 2022р.
Протокол засідання Наглядової ради ТДАТУ №1 2024р.