ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядову раду Таврійського державного агротехнологічного університету створено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету.

Наглядова рада сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його напрямів діяльності, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності, а також конкурентоспроможності Університету; здійснює громадський контроль за його діяльністю. Персональний склад Наглядової ради затверджується вченою радою Університету.

Згідно з наказом від 31.12.2015 №641-ОД «Про оновлення складу Наглядової ради ТДАТУ» затверджено склад Наглядової ради:

Голова Наглядової ради:

Новіков

Новіков Геннадій Володимирович

Голова Аграрного Союзу України, 

Генеральний директор приватного підприємства «Аскон»

 

Заступники голови Наглядової ради:

Ковальова Олена Вікторівна Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Гуржій Андрій Миколайович радник президента Національної академії педагогічних наук України

 

Секретар Наглядової ради:

Іщенко Тетяна Дем’янівна в.о. директора ДУ НМЦ «Агроосвіта» Міністерства освіти і науки України

 

Члени Наглядової ради:

Головко Анатолій Григорович Герой України, голова ВАТ «Гайчур»
Адамчук Валерій Васильович директор Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААНУ
Волков Анатолій Анатолійович голова ВАТ «Племзавод «Степной»
Кістечок Олександр Дмитрович директор ТОВ «Дніпро»
Кишко Микола Леонтійович директор ТОВ «Могучий»
Кравчук Володимир Іванович директор Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого
Поповчук Євгеній Сергійович директор Азово-Сиваського національного природного парку
Мінько Сергій Анатолійович міський голова м. Мелітополь

 

Наглядова рада

Наглядова рада з членами Вченої ради університету

Наказ №641-ОД Про оновлення складу Наглядової ради ТДАТУ

Положення про Наглядову раду ТДАТУ

Протокол засідання Наглядової ради ТДАТУ №1

Протокол засідання Наглядової ради ТДАТУ №2