Навчальний план – нормативний документ, що визначає склад навчальних предметів, що вивчаються в даному навчальному закладі, їх розподіл за роками навчання, тижневе і річне кількість часу, відведеного на кожен навчальний предмет, і в зв’язку з цим структуру навчального року. Навчальний план – це сертифікат навчального закладу. Він складається у відповідності з наступними принципами: опора на досягнення науки, облік санітарно-гігієнічних норм, предметність, вікової підхід, забезпечення цілей кожної освітньої щаблі, спадкоємність, оптимальність розташування навчальних предметів за роками навчання, поєднання обов’язкових і варіативних предметів і видів занять.

Навчальні плани масових загальноосвітніх шкіл базисні, розробляються централізовано але, як правило, в декількох варіантах, один з яких вибирається школою. Інноваційні навчальні заклади зазвичай розробляють свої власні документи, а спираючись на освітні стандарти.

Механіко-технологічний факультет

Факультет енергетики і комп’ютерних технологій

Факультет економіки та бізнесу

Факультет агротехнологій та екології

ННІ загальноуніверситетської підготовки

Аспірантура