Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного стоїть на варті захисту прав здобувачів вищої освіти, зокрема, й їхнього права на здобуття освіти державною мовою.
Відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, що закріплено і у п.7.2.6 Статуту ТДАТУ імені Дмитра Моторного. В ст. 9 мовного Закону йдеться про те, що володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані, зокрема, керівники закладів освіти всіх форм власності, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники.
Тому, з метою забезпечення можливостей для виховання патріотичних, вольових, освічених громадян України, утвердження української мови як символу національної ідентичності та ідеологічної протидії загрозі національній безпеці держави, а також всебічного виконання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», рішенням вченої ради ТДАТУ імені Дмитра Моторного в університеті призначено уповноваженого з питань державної мови (на громадських засадах) із числаздобувачів вищої освіти – Владу Шмалій.

IMG_7094

ШМАЛІЙ Влада Олександрівна

Здобувачка вищої освіти ОП «Економіка», 4 курс