У Законі України «Про освіту», ухваленому в вересні цього року, вперше з’явився термін «академічна доброчесність». Академічна доброчесність, як зазначається у статті 72 Закону «Про освіту», – «це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень». Вперше на законодавчому рівні визначаються конкретні обов’язки учасників освітнього процесу щодо її дотримання та види можливих її порушень.

«Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання».

Впровадження принципів академічної доброчесності в ТДАТУ – це питання підняття якості вищої освіти та репутації самого ЗВО, підвищення його рейтингу, визнання дипломів університетів на європейському та світовому рівнях, підвищення конкурентоспроможності випускників.

Організація «Американські Ради з міжнародної освіти» за підтримки Посольства США в Україні, Міністерства освіти та науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти упродовж 2020-2022 років реалізував в Україні проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality InitiativeAcademic IQ). Серед 153 закладів вищої освіти України, що взяли участь у відбірковому етапі, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного отримав високі конкурсні бали і став фіналістом цього проєкту. Так, був підписано Меморандум про співпрацю між Американськими Радами з міжнародної освіти та ТДАТУ.

Американські Ради працювали з 60 центрами внутрішнього забезпечення якості освіти закладів вищої освіти України. Від  Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного прийняли участь делеговані представники: перший проректор Олександр Ломейко та завідувачка відділу моніторингу якості освітньої діяльності Радміла Скляр … детальніше про співпрацю

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного