Таврійський державний агротехнологічний  університет імені Дмитра Моторного пропонує до громадського обговорення діючі освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів ступенів вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр».

Освітні програми:

Механіко-технологічний факультет

Факультет енергетики і комп’ютерних технологій

Факультет економіки та бізнесу

Факультет агротехнологій та екології

Зауваження та пропозиції до освітніх програм просимо надсилати до 30 січня 2022 року на електронну адресу Відділу моніторингу якості освітньої діяльності Таврійського державного агротехнологічного  університету імені Дмитра Моторного – qmd@tsatu.edu.uaВашу думку буде враховано при перегляді освітніх програм проектною групою наприкінці  навчального року.

В процедурах розробки, періодичного перегляду та моніторингу освітніх програм приймають участь як внутрішні стейкхолдери (здобувачі вищої освіти, викладачі), так і зовнішні стейкхолдери (випускники, роботодавці). З цією метою, окрім громадського обговорення, проводяться онлайн-опитування зацікавлених сторін на веб-сайті ТДАТУ щодо якості освітньої програми  та якості освітньої діяльності.