Стандарт вищої освіти за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” для галузі знань 12 “Інформаційні технології” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Затверджено Наказом МОН №962 від 10.07.2019 року.

 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Затверджено Наказом МОН №867 від 20.06.2019 року.

 

бакалавр (зі скороченим терміном навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст»):

 

бакалавр на базі повної  середньої освіти:

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузі знань 14 “Електрична інженерія “, кваліфікація: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки – 2016

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Комп’ютерні науки”  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», галузі знань 12 “Інформаційні технології“, кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук – 2016