Розклад навчальних занять – один з основних організаційних документів, що регламентує освітній процес за денною, заочною формами навчання всіх освітніх рівнів, регулює навчальні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські та консультації) по дням тижня, курсам, групам та місцям проведення.

Із розкладом можна ознайомитись на офіційній сторінці університету (за посиланням у папці “ЕНФ”)