У Таврійському державному агротехнологічному університеті діє спеціалізована вчена рада Д 18.819.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» та 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» строком на три роки (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28.12.2017 р., на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 12.12.2017 р. зі змінами відповідно наказу МОН № 326 від 04.04.2018 р.).

Члени спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»:

 

  • Дідур Володимир Аксентійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03.
  • Вовк Олександр Юрійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03.
  • Волошина Анжела Анатоліївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03;
  • Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03;
  • Назаренко Ігор Петрович, д.т.н., професор, декан, Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03;
  • Червінський Леонід Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування, спеціальність 05.09.03;
  • Черенков Олександр Данилович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Міністерства освіти і науки України, спеціальність 05.09.03.