Основою для розробки робочих навчальних планів є графік навчального процесу на 2019-2020 н.р. та навчальні плани, для кожного курсу та відповідного напряму підготовки або спеціальності, затверджені на період зарахування студентів.

Навчальні плани складені відповідно до вказівок щодо розробки навчальних планів та робочих навчальних планів для підготовки фахівців за ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного.

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (вступ 2019)

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (на основі повної середньої освіти)

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання на основі ОС «Молодший спеціаліст»)

другий (магістерський) рівент вищої освіти (на основі ОС “Бакалавр”)

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (вступ 2020)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (на основі повної середньої освіти)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання на основі ОС «Молодший спеціаліст»)

Другий (магістерський) рівент вищої освіти (на основі ОС “Бакалавр”)

 

 

122 «Комп’ютерні науки» (вступ 2019)

“Комп’ютерні науки” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», галузі знань 12 “Інформаційні технології“ (на основі повної середньої освіти)

“Комп’ютерні науки та інформаційні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», галузі знань 12 “Інформаційні технології“ (зі скороченим терміном навчання на основі ОС «Молодший спеціаліст»)

“Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», галузі знань 12 “Інформаційні технології“ (на основі ОС “Бакалавр”)