Рейтинг кафедри – це числовий показник оцінювання її досягнень у відповідних видах діяльності в класифікаційному списку, який складається щороку. За показниками рейтингу проводиться оцінка діяльності кафедр. Рейтингове оцінювання проводиться на основі інформації про діяльність кафедр за звітній навчальний рік.

Метою рейтингового оцінювання є:

– підвищення ефективності та результативності професійної діяльності наукових та науково-педагогічних працівників;

– забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності підрозділів університету;

– забезпечення здорової конкуренції, підвищення мотивації ефективності праці;

– стимулювання діяльності, спрямованої на підвищення якості та результативності навчального процесу;

– активізація наукової діяльності для вирішення актуальних для університету та галузі задач.

Детальніше…