РАДНИК РЕКТОРА

Кюрчев ВН с фоном

КЮРЧЕВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

доктор технічних наук, професор,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

член-кореспондент НААН України,

Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти.

 

e-mail: volodymyr.kyurchev@tsatu.edu.ua

БІОГРАФІЯ

Володимир Миколайович – випускник Мелітопольського інституту механізації сільського господарства, який з плеяди його випускників, перший доктор технічних наук, член-кореспондент НААНУ у 2006 році очолив свою Аlma mater.

З 2006 по 2021 рік Володимир Миколайович був ректором Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. (до 2007 р.- Таврійська державна агротехнічна академія).

З Університетом пов’язана вся діяльність Володимира  Миколайовича  –  асистент, завідувач кафедри, проректор з економічних питань, проректор з наукової роботи, директор НДІ механізації землеробства півдня України ТДАТА, ректор ТДАТУ

У 1981 році закінчив з відзнакою Мелітопольський інститут механізації сільського господарства (МІМСГ) і отримав вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженера-механіка. У 1999 році отримав другу вищу освіту за фахом «Економіка підприємства» в Таврійській державній агротехнічній академії (ТДАТА).

У 1989 році в Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства  захистив  кандидатську  дисертацію  за   темою «Ресурсозбереження при діагностуванні щілинних ущільнень гідророзподілювачів сільськогосподарської техніки».

У 2015 році у ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України Володимир Миколайович захистив докторську дисертацію на тему: «Механіко-технологічні основи агрегатування орно-просапних тракторів» і здобув науковий ступінь доктора технічних наук.

 У 2016 році Володимир Миколайович був обраний членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України.

До 65-річчя Володимира Кюрчева було видано ювілейний біографічний нарис «Володимир Кюрчев. Життєвий шлях на освітянській ниві», який відображає основні сторінки біографії, науковий доробок, науково-педагогічну та громадську діяльність Володимира Миколайовича Кюрчева.

За 15 років ректорства Володимира Кюрчева зроблено багато. Змінено статус, ТДАТУ піднявся на вищий щабель освіти і став університетом, вперше був акредитований за ІV найвищим рівнем. Активно розширювалися освітянські і наукові можливості, було відкрито нові спеціальності, зріс і зміцнів докторський і професорський корпус, розвивалася міжнародна співпраця через участь у різноманітних міжнародних проєктах, конференціях, програмах обміну студентами, викладачами та науковцям.

Інформаційно-аналітичний збірник «І словом, і ділом» http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15179, який став своєрідним звітом за 15 років роботи на посаді ректора, окреслює лише частину великої роботи за основними напрямами діяльності університету, зроблену колективом ТДАТУ під керівництвом ректора Володимира Миколайовича Кюрчева.

У жовтні  2021 року після закінчення терміну роботи ректором, конференція трудового колективу ТДАТУ обрали Володимира Кюрчева радником ректора ТДАТУ.

НАУКОВА РОБОТА

Очолює наукову школу з проблем машиновикористання в землеробстві. Напрям наукового дослідження відображає сучасні тенденції застосування енергетичних засобів в сільськогосподарському виробництві України. Практична цінність багаторічної наукової роботи полягає в обґрунтуванні методики оцінки технологічних властивостей орно-просапних тракторів; методики агрегатування фронтальних знарядь; методики забезпечення руху орно-просапного трактора із оптимальним значенням показника кінематичної невідповідності в приводі його ходової системи; розробці науково-практичних рекомендацій щодо застосування широкозахватних та комбінованих машино-тракторних агрегатів на базі орно-просапного трактора як в існуючих, так і нових технологіях вирощування с.-г. культур.

Кюрчев В.М. має понад 250 наукових публікацій в наукових фахових виданнях України, Болгарії, Білорусі, Польщі, США; 26 монографій, підручників та навчальних посібників, 58 патентів на винаходи. Під керівництвом Кюрчева Володимира виконується 5 дисертаційних робіт, дві з них докторські, захищено чотири кандидатські дисертації.

Кюрчев В.М. – голова спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій у  ТДАТУ та  член спецради ННЦ ІМЕСГ України.

Володимир Кюрчев у складі авторського колективу представників ННЦ «ІМЕСГ» НААНУ і машинобудівних фірм країни брав участь у масштабній науково-дослідній роботі «Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур». У 2019 році за результатами цієї роботи, Указом Президента України від 08.04.2019 №110/2019 колективу науковців було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Володимир Миколайович проводить велику роботу на громадських засадах: з 1998 по 2010 роки був депутатом Мелітопольської міської ради. З 2010 по 2020 року – депутат Запорізької облради, голова постійної комісії з гуманітарних питань.

У 2020 році на місцевих виборах Володимир Кюрчев втретє став депутатом Запорізької обласної ради від Мелітопольської громади. Депутати обласної ради обрали Володимира Миколайовича головою  постійної комісії з питань бюджету  Запорізької обласної ради. Це свідчить про високий ступінь довіри і поваги депутатського корпусу.

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

За багаторічну плідну працю, особисті досягнення в галузі агротехнічної науки, підготовку висококваліфікованих кадрів В. М. Кюрчев нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999), має почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2002), знак «Відмінник освіти України» (2004), Грамоту Верховної Ради України (2005), трудову відзнаку «Знак пошани» (2007), орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» I, II, III ступеня (2012, 2010, 2009), Почесну відзнаку УААНУ (2015). Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2004), «Відмінник аграрної освіти та науки» І, ІІ, ІІІ ступеня (2010, 2009, 2005), нагрудними знаками «За вагомий внесок у розвиток освіти» (2009) та «За наукові та освітні досягнення» МОНУ (2015), знаком «Ушинський К.Д.» НАПНУ (2015), подякою Міністерства освіти і науки (2008). У 2015 році під час сорок шостої сесії Запорізької обласної ради В. М. Кюрчев був нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

У 2018 році В.М. Кюрчева нагороджено Орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Державна премія України в галузі науки і техніки 2019 року за роботу «Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур».

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №110/2019 від 08.04.2019  Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2018 року

РОЗДУМИ ПРО ВАЖЛИВЕ    

Якість підготовки фахівців

Головна мета діяльності ТДАТУ – забезпечення найвищої якості підготовки сучасного фахівця. Використання в університеті сучасних методів навчання, з акцентом на практичну підготовку, його здатність бути завжди готовим відповідати вимогам часу, – все це сприяє затребуваності наших випускників серед роботодавців. А це – головна, найвища винагорода для навчального закладу.

Аграрний сектор економіки

Україна – потужна аграрна держава. Аграрний сектор економіки тому й іменується базовим, що разом з іншими складає основу життя держави та добробуту її громадян. На допомогу напруженій хліборобській праці завжди приходили наука, техніка і поезія природи. Лише спільними зусиллями, єдністю та згуртованістю ми зможемо максимально зміцнити потужність і конкурентоспроможність вітчизняного сільськогосподарського виробництва.

Про студентство

Минуле, сьогодення та майбутнє нашого університету – це наші прекрасні студенти, які активно беруть участь у науковій діяльності, студентському самоврядуванні, культурно-масових заходах, зберігають і розвивають кращі традиції та досягнення університету, є його справжніми патріотами.

Дуальна система навчання

Конкурентна спроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість життя її населення напряму залежить від рівня професійної практичної підготовки кадрів.

Однією із провідних освітніх технологій є дуальна система навчання, яка передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки фахівців певного профілю. Під системою дуальної освіти мається на увазі практика, коли в підготовці молодих фахівців беруть участь одразу дві складові – навчальний заклад і підприємство.

Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки з урахуванням вимог роботодавців у рамках нових форм навчання.