ВІД РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ДО УНІВЕРСИТЕТУ

Сучасний Таврійський державний агротехнологічний університет створювався протягом століття. Першим з навчальних закладів технічного спрямування у Мелітополі було реальне училище, засноване за ініціативою колишнього земства в серпні 1874 року. В училищі окрім шкільного курсу середньої освіти давали також знання з технічних та агрономічних дисциплін. Сьогодні в приміщенні комерційного училища, відкритого в Мелітополі у 1906 році, розташований навчальний корпус №3 університету.

У січні 1921 року на базі 6—7 класів Мелітопольського реального училища відкрито профтехнічну школу. Паралельно створюється ще одна профтехнічна школа при ремісничих майстернях.

На початку 1922 року, об’єднавшись з профтехнічною школою мелітопольських ремісничих майстерень, було утворено механіко-будівельну школу.

1926 рік. Відбувається злиття механіко-будівельної та хіміко-технічної шкіл у політехнічну профшколу. Навчальний заклад проіснував до 1930 року, зберігаючи агротехнічний профіль.

1935 г. Бригада студентов завода ВТУЗ. За рулем Латышев, сидит Адарюхов, у дадиатора Абрамович

1935 р. Бригада студентів заводу ВТУЗ

У 1930 році політехнічну школу було реорганізовано у три технікуми, серед яких важливе місце посідав технікум індустріалізації сільського господарства.

1932 рік. На базі технікуму створюється завод – комбінат сільськогосподарського машинобудування. До його складу входять Інститут з підготовки інженерів-машинознавців, відділення з підготовки працівників масових спеціальностей та Машинобудівний завод з випуску розточувальних та обпалювальних верстатів. До комбінату приєднується навчально-дослідне господарство. Це рік заснування вищого навчального закладу.

1938 рік. Мелітопольський інститут інженерів-механіків сільського господарства (МІІМСГ) став функціонувати як самостійний вищий навчальний заклад.

 1944 г. Разрушенный во время войны главный корпус

1944 р. Зруйнований під час війни головний корпус

За успіхи у підготовці висококваліфікованих інженерних кадрів, участь у наукових дослідженнях, надання допомоги сільськогосподарському виробництву інститут у 1939 і 1941 роках було нагороджено Дипломами І ступеня і занесено до Книги пошани Всесоюзної сільськогосподарської виставки.

1944 рік. Евакуйований на період Великої Вітчизняної війни інститут повертається до Мелітополя. У серпні цього ж року інститут перейменовано на Мелітопольський інститут механізації сільського господарства (МІМСГ).​

1949-1953 роки. Відкривається прийом абітурієнтів на відділення заочного навчання. Починає роботу факультет електрифікації сільського господарства. Значно збільшується прийом молоді.
У 1954 році в інституті  відкрито аспірантуру.
У 1960 році було відкрито загальнотехнічний факультет, на вечірньому і заочному відділеннях якого студенти протягом трьох років одержували загальнонаукову і загальноінженерну підготовку.

1960-1965 роки. МІМСГ випустив 1585 інженерів-механіків та інженерів- електриків.

Починаючи з 1965 року, збільшилась кількість спеціальностей, за якими інститут готував інженерів сільськогосподарського виробництва.

1970 рік. Починає діяти підготовче відділення, очні та заочні курси з підготовки сільської молоді для вступу до ВНЗ.

1971 рік. Заочне відділення перетворюється на факультет заочного навчання.

1976-1980 роки. Значно збільшується кількість підготовлених спеціалістів. За цей період випускниками МІМСГ стали 4041 інженер.

 МИМСХ 1981

МІМСГ, 1981 р.

1965-1991 роки. Викладачі інституту захистили 11 докторських та 156 кандидатських дисертацій.

За успіхи, досягнуті в підготовці висококваліфікованих фахівців сільського господарства і розвитку науки, Мелітопольський інститут механізації сільського господарства у 1981 році було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.

1990 рік. На базі факультету електрифікації сільського господарства створено економічне відділення і здійснено перший набір студентів-економістів.

1993 рік. Створено інженерно-економічний факультет, який у 1999 році отримав назву «Економічний факультет».

20 квітня 1994 року постановою Кабінету Міністрів України на базі Мелітопольського інституту механізації сільського господарства було створено Таврійську державну агротехнічну академію.

1996 рік. Створений госпрозрахунковий підрозділ академії – інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія».

1997 рік. До складу ТДАТА приєднано Мелітопольський технікум гідромеліорації і механізації сільського господарства.

2002 рік. Наказом Мінагрополітики створено науково-дослідний інститут післядипломної освіти та дорадництва.

2003 рік. Відкрито факультет «Переробка та зберігання продукції сільського господарства». Наказом Мінагрополітики створено науково-дослідний інститут механізації землеробства Півдня України.

2005 рік до структури ТДАТА увійшов Новокаховський агротехнічний коледж.

2006 рік. Згідно з наказом Міністерства аграрної політики України № 140-П від 30.05.2006 р. к.т.н., професор Кюрчев  В.М. призначений ректором Таврійської державної агротехнічної академії.Фасад с золотом без труб

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 311-р «Про реорганізацію Таврійської державної агротехнічної академії» виш було реорганізовано у Таврійський державний агротехнологічний університет.

2007-2008 рр. Відкрито факультети:

  • Агротехнологій та екології (АТЕ)
  • Інженерії та комп’ютерних технологій
  • Економіки та бізнесу

2007 рік. ТДАТУ нагороджено Почесною грамотою Кабінету міністрів України.

2008 рік. ТДАТУ вперше був акредитований за ІV рівнем акредитації, який повторно підтвердив у 2013 році.

2009 рік. ТДАТУ першим серед аграрних ВНЗ України пройшов сертифікацію Системи менеджменту якості при наданні освітніх послуг відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Сертифікат відповідності системи менеджменту вимогам стандарту ISO 9001

До структури ТДАТУ увійшли 3 коледжі: Ногайський (2006 р.), Бердянський (2007 р.), Оріхівський (2014 р.) і стали відокремленими структурними підрозділами ТДАТУ.

Відкрито 11 нових спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Ліцензовано 12 спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Ліцензовано підготовку фахівців за третім (освітньо – науковим – PhD) рівнем вищої освіти.

Отримано ліцензії:

  • на підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади;
  • на підготовку іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями.

Акредитовано магістерську підготовку за 11-ма новими спеціальностями.

Відкрито 30 навчальних та науково-дослідних лабораторій, серед яких сучасна Агрохімічна лабораторія моніторингу якості ґрунтів та продукції рослинництва.

2015 рік. Центром професійного навчання Інститутом післядипломної освіти та дорадництва розпочато підготовку студентів і слухачів за 10-ма робітничими професія.

Розвиток інфраструктури університету:

  • введено в дію корпус №5 для факультету АТЕ;
  • введено в дію газову та твердопаливну котельні, які обігрівають корпуси ТДАТУ (2003, 2016 рр.);
  • відкрито меблевий цех та цех з виготовлення пластикових вікон;
  • насаджено 50 га черешневого саду.

2 липня 2018 року згідно наказу № 106-ОД від 02.07.18  для підготовки спеціалістів у сфері муніципального та адміністративного управління і публічного адміністрування створено Кафедру публічного управління, адміністрування  та права.  Кафедра є випусковою, відповідальною за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

2018 рік. У серпні 2018 р. ректор В.М. Кюрчев вніс пропозицію про присвоєння ТДАТУ імені Дмитра Моторного, двічі Героя Соціалістичної праці, Героя України, випускника нашого навчального закладу. Пропозиція була підтримана колективом ТДАТУ.

2019 рік. У січні 2019 ТДАТУ звернувся до Міністерства освіти та науки України з поданням щодо присвоєння Університету імені Дмитра Моторного.

Наказом МОН України від 7 лютого 2019 року за №149 Таврійському державному агротехнологічному університету присвоєно ім’я ДМИТРА МОТОРНОГО.

У тому ж 2019 році заснована стипендія імені Дмитра Моторного.

З грудня 2021 року Університет очолив ректор Сергій Володимирович Кюрчев, доктор технічних наук, професор, випускник ТДАТУ.

24 лютого 2022 року – дата, яка розділила життя всіх українців на «до» і «після». Повномасштабне вторгнення росії, окупація Мелітополя змінило нормальне і спокійне життя, позбавило університет головного – продовжувати освітній процес у звичному режимі. Мрії, плани і перспективи розвитку залишися у минулому, малюючи для кожного з нас криваву червону лінію..

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.04.2022 № 387 про тимчасове переміщення Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та його відокремлених структурних підрозділів, ТДАТУ з 5 нашими коледжами (Новокаховський коледж переміщений до  м. Кропивницький), були тимчасово переміщені до м. Запоріжжя на базу Запорізького національного університету, де продовжують свою роботу у дистанційному режимі.