ic-vid

 

МЕМОРАНДУМ

УКРАЇНСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ ІНТЕРКУЛЬТУРНИХ МІСТ

 

         Представники українських міст Мелітополя, Южного, Луцька, Житомира, Прилук, Ніжина, Хмельницького, Вінниці, Херсона, що зібралися в Києві, підписали Меморандум Української платформи інтеркультурних міст і, таким чином, дали офіційний початок українській мережі, до якої на сьогодні приєдналися ще Івано – Франківськ та Павлоград.

         Меморандум — документ декларативний, який свідчить про бажання і намір міста сприяти реалізації програми ЕС та Ради Європи “Інтеркультурні міста”. МеморандумУкраїнської платформи інтеркультурних міст основується на тому, що:

а) світові процеси поглиблення культурного розмаїття міст і країн не обходять стороною і Україну, вимагаючи нових підходів у вирішенні соціальних, економічних і культурних проблем;

б) переважна більшість міст в Україні історично є не монокультурними, а наслідком взаємодії і співіснування різних культур протягом свого розвитку;

в) традиційне безконфліктне і шанобливе існування різних національних культур у місцевих громадах України може стати надійною точкою опори для формування політики міжкультурної взаємодії нового рівня;

г) інтеркультурна стратегія розвиту міст, випробувана і розвинута в рамках програми ЄС/Ради Європи «Інтеркультурні міста», дозволяє містам запровадити нові прийоми управління, громадської участі, міжсекторної взаємодії, проектних підходів тощо для успішного майбутнього розвитку;

д) співпраця с існуючими мережами та об’єднаннями інтеркультурних міст в Європі, Італії відкриває можливості успішного співробітництва, обміну досвідом та ідеями;

е) Україна активно підтримує принцип міжкультурного діалогу, запропонований Європою, і робить його пріоритетом своєї політики, спираючись на такі важливі документи, як «Конвенція ЮНЕСКЮ про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження», «Біла книга Ради Європи з міжкультурного діалогу», «Завдання на 21 століття для культури» та ін.

Українські міста, що підписали цей Меморандум, погоджуються:

а) сприяти створенню платформи українських інтеркультурних міст, втілюючи ідеї програми ЄС/Ради Європи «Інтеркультурні міста», керуючись принципами та підходами цієї програми, використовуючи методику, інструменти та експертні ресурси програми, щоб сприяти успішному розвитку українських міст та їхній активній взаємодії з європейськими мережами;

б) розробити та узгодити спільний план дій на три наступні роки та план міжнародної співпраці з мережами інтеркультурних та творчих міст Європи;

в) запропонувати українському урядові розглянути платформу інтеркультурних міст України як державну цільову програму на 2012-2015 рр.

г) розробити ідеї творчих проектів в окремих містах, спільних проектів в межах платформи і міжнародних проектів з європейськими містами;

д) заохочувати нові міста приєднуватися до платформи;

е) сприяти створенню і підтримці спеціального веб-сайту платформи українських інтеркультурних міст та поширенню/обміну інформації та знань між містами в Україні та Європі;

є) визначити механізми реалізації проекту на міжнародному, національному рівні та на рівні окремих міст.

         Метою української платформи інтеркультурних міст є: вивчення та застосування кращого досвіду європейських міст у розвитку успішних місцевих громад, використовуючи ресурси культурного розмаїття; запровадження нових форм ефективного управління на місцевому рівні, що дозволить враховувати інтереси різних груп, представлених у місцевій громаді, об’єднувати зусилля різних секторів, мобілізовувати внутрішні ресурси й досягати результатів, які впливають на якість життя громади; налагодити тісні творчі й партнерські зв’язки між місцевими громадами в Україні та Європі, що сприятиме розвиткові окремих галузей чи місцевих індустрій; зробити пріоритетними партнерами й учасниками процесу галузі освіти, культури, економіки та ЗМІ.

         Для забезпечення виконання даного Меморандуму сторони створюють Робочу групу, яка збиратиметься не рідше ніж двічі на рік в одному з міст-учасників платформи, запрошуючи на ці зібрання партнерів та експертів із Ради Європи та ЄС. Координатором дій з виконання цього Меморандуму є Центр розвитку «Демократія через культуру».