Освітня програма – це складова частина спеціальності, яка спрямована на те, щоб підготувати випускника до роботи в сучасних умовах. Міністерство освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, і галузевих об’єднань роботодавців затверджує їх разом з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в ТДАТУ.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Код спеціальності Назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми Факультет
051 Економіка Економічна кібернетика та програмування Факультет економіки та бізнесу
Економічний консалтинг та бізнес-економіка
Економіка
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія Екологія Факультет агротехнологій та екологій
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Факультет енергетики та комп’ютерних технологій
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування і дизайн Механіко-технологійчний факультет
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Механіко-технологійчний факультет
Комп’ютерний інжиніринг переробних і харчових виробництв
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Факультет енергетики та комп’ютерних технологій
181 Харчові технології Харчові технології Факультет агротехнологій та екологій
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Факультет агротехнологій та екологій
201 Агрономія Агрономія Факультет агротехнологій та екологій
203 Садівництво та виноградарство Садівництво та виноградарство Факультет агротехнологій та екологій
208 Агроінженерія Агроінженерія Механіко-технологійчний факультет
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа Факультет агротехнологій та екологій
242 Туризм Туризм Факультет економіки та бізнесу
263 Цивільна безпека Цивільна безпека Факультет агротехнологій та екологій
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Факультет економіки та бізнесу

 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Код спеціальності Назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми Факультет
051 Економіка Економіка Факультет економіки та бізнесу
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія Екологія Факультет агротехнологій та екологій
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Факультет енергетики та комп’ютерних технологій
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Механіко-технологійчний факультет
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Факультет енергетики та комп’ютерних технологій
181 Харчові технології Харчові технології Факультет агротехнологій та екологій
201 Агрономія Агрономія Факультет агротехнологій та екологій
208 Агроінженерія Освітньо-професійна програма “Агроінженерія” Механіко-технологійчний факультет
 Освітньо-наукова програма “Агроінженерія”
263 Цивільна безпека Цивільна безпека Факультет агротехнологій та екологій
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Факультет економіки та бізнесу

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Код спеціальності Назва спеціальності Назва освітньо-наукової програми Факультет
015 Професійна освіта Професійна освіта Факультет енергетики та комп’ютерних технологій
051 Економіка Економіка Факультет економіки та бізнесу
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Механіко-технологійчний факультет
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Факультет енергетики та комп’ютерних технологій
181 Харчові технології Харчові технології Факультет агротехнологій та екологій
201 Агрономія Агрономія Факультет агротехнологій та екологій

 

 

Науковий рівень вищої освіти (доктор наук)
Код спеціальності Назва спеціальності Назва наукової програми Факультет
051 Економіка Економіка Факультет економіки та бізнесу
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність