Освітня (освітньо-професійна або освітньо-наукова) програма: єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання, які дають право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної кваліфікації. Інформація про акредитовані освітні програми ТДАТУ.

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в ТДАТУ в 2023 – 2024 навчальному році з затвердженим переліком гарантів освітніх програм (наказ № 55/1-ОД від 1 червня 2022 року – зі змінами наказ №32-ОД від 29 травня 2023 року) та складом робочих груп з удосконалення та впровадження ОП (наказ № 26-ОД від 30 березня 2023 року – зі змінами наказ №33-ОД від 30.05.2023 р.; наказ №98-ОД від 30.10.2023 р.).

Освітні програми затверджені (детальніше…):

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Код спеціальності Назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми
051 Економіка Економічний консалтинг та бізнес-економіка
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво та бізнес-технології
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія Екологія
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування і дизайн
133 Галузеве машинобудування
Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних виробництв
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
181 Харчові технології Харчові технології
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
201 Агрономія Агрономія
203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство Садівництво та виноградарство
208 Агроінженерія Агроінженерія
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм і рекреація Туризм
263 Цивільна безпека Цивільна безпека
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Код спеціальності Назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми
051 Економіка Економіка
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія Екологія
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
181 Харчові технології Індустрія здорового харчування
201 Агрономія Агрономія
208 Агроінженерія Агроінженерія
263 Цивільна безпека Цивільна безпека
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
242 Туризм і рекреація Туризм

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Код спеціальності Назва спеціальності Назва освітньо-наукової програми
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Професійна освіта (за спеціалізаціями)
051 Економіка Економіка
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
181 Харчові технології Харчові технології
201 Агрономія Агрономія

 

Науковий рівень вищої освіти (доктор наук)
Код спеціальності Назва спеціальності Назва наукової програми Факультет
051 Економіка Економіка Факультет економіки та бізнесу
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність