Спеціальність – комплекс знань, отриманих в результаті цілеспрямованої підготовки і підтверджений відповідним документом. Навички та вміння необхідні для того, щоб успішно справлятися з колом обов’язків, виконуваних ним.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в ТДАТУ.

 

Код спеціальності Назва спеціальності Факультет
208 Агроінженерія механіко-технологічний
141 Електроенергетика‚ електротехніка та електромеханіка енергетичний
133 Галузеве машинобудування інженерії та комп’ютерних технологій
122 Комп’ютерні науки інженерії та комп’ютерних технологій
051 Економіка економіки та бізнесу
071 Облік і оподаткування економіки та бізнесу
072 Фінанси‚ банківська справа та страхування економіки та бізнесу
073 Менеджмент економіки та бізнесу
075 Маркетинг економіки та бізнесу
076 Підприємництво‚торгівля та біржова діяльність економіки та бізнесу
281 Публічне управління та адміністрування економіки та бізнесу
101 Екологія агротехнологій та екології
181 Харчові технології агротехнологій та екології
193 Геодезія та землеустрій агротехнологій та екології
201 Агрономія агротехнологій та екології
203 Садівництво та виноградарство агротехнологій та екології
205 Лісове господарство агротехнологій та екології
263 Цивільна безпека агротехнологій та екології
Перелік спеціальностей та ліцензованих обсягів Таврійського державного агротехнологічного університету, за якими відбуватиметься набір здобувачів вищої освіти