Спеціальність – комплекс знань, отриманих в результаті цілеспрямованої підготовки і підтверджений відповідним документом. Навички та вміння необхідні для того, щоб успішно справлятися з колом обов’язків, виконуваних ним.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в ТДАТУ.

 

Код спеціальності Назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми Факультет
051 Економіка Економічна кібернетика та програмування Факультет економіки та бізнесу
Економічний консалтинг та бізнес-економіка
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія Екологія Факультет агротехнологій та екологій
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Факультет енергетики та комп’ютерних технологій
131 Прикладна механіка Комп’ютерне проектування і дизайн Механіко-технологійчний факультет
133 Галузеве машинобудування Обладнання переробних і харчових виробництв Механіко-технологійчний факультет
Конструювання та технології машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи енергоспоживання Факультет енергетики та комп’ютерних технологій
Виробництво і розподілення електроенергії
Технічний сервіс електрообладнання
181 Харчові технології Харчові технології Факультет агротехнологій та екологій
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Факультет агротехнологій та екологій
201 Агрономія Агрономія Факультет агротехнологій та екологій
203 Садівництво та виноградарство Садівництво та виноградарство Факультет агротехнологій та екологій
208 Агроінженерія Агроінженерія Механіко-технологійчний факультет
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа Факультет агротехнологій та екологій
242 Туризм Туризм Факультет економіки та бізнесу
263 Цивільна безпека Цивільна безпека Факультет агротехнологій та екологій
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Факультет економіки та бізнесу
Перелік спеціальностей та ліцензованих обсягів Таврійського державного агротехнологічного університету, за якими відбуватиметься набір здобувачів вищої освіти