Відділ охорони праці входить в структуру університету як один з основних виробничо-технічних  відділів для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процес праці.  Відділ охорони праці вирішує питання забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель, вибору оптимальних режимів праці та відпочинку працівників, професійного добору виконавців для визначених видів робіт, професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників університету з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці, надання методичної допомоги викладачам з охорони праці тощо.

Робота  служби охорони праці університету організована згідно чинного законодавства України. Відділом охорони праці за останній час проведена значна робота по організації функціонування системи управління охороною праці в університеті. Для цього розроблено та введено в дію різного роду нормативні документи.

Відділ охорони праці разом з профспілковим комітетом університету здійснює оперативний контроль за станом охорони праці в підрозділах  університету. Під неослабним контролем знаходяться працівники, що працюють  в шкідливих умовах.

Велику увагу працівники відділу приділяють запобіганні травматизму в побуті серед працівників та студентів. Зі студентами, які проходять виробничу практику, вибувають у відрядження, екскурсії, тощо працівники відділу організовують проведення додаткового інструктажу.

Основними завданнями відділу охорони праці є:

  • постійне вдосконалення організації роботи щодо створення здорових і безпечних умов навчання студентів і праці співробітників, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань;
  • організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників та студентів;
  • проведення аналізу стану та причин виробничого травматизму і професійних захворювань;
  • здійснення постійного контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень, розділу «Охорона праці» колективного договору;
  • інформування та надання роз’яснень працівникам Університету з питань охорони праці та пожежної безпеки;
  • організація, планування і контроль виконання заходів щодо захисту студентів і працівників Університету від можливих пожеж.

План роботи відділу охорони праці на 2021 рік

ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони праці університету

22-ОД відповідальні за організацію робіт з охорони праці

23-ОД проведення профілактичних заходів попередження травм та надання методичної допомоги з питань ОП 2021

Фандєєв Олександр Анатолійович

Начальник відділу охорони праці

Контакти
Е-пошта відділу –  vop@tsatu.edu.ua

Адреса
пр-т Б.Хмельницького, 20
корпус № 9, кабінет 9.2
м. Мелітополь
Запорізька область, 72310

Тел. (0619) 44-03-38

fandeev