Моніторинг – невід’ємна чаВСЗЯ на Вчену раду+стина організації та оцінювання освітнього процесу, який, в свою чергу, є показником дієвості внутрішніх інструментів та ключових складових якості освіти.

Моніторинг якості освітньої діяльності здійснюється за різними напрямами освітньої діяльності університету, основні з яких висвітлені на цій сторінці (детальніше про нас…)

/Моніторинг – невід’ємна частина організації та оцінювання освітнього процесу, який, Моніторинг – невід’ємна частина організації та оцінювання освітнього процесу, який, в свою чергу, є показником дієвості внутрішніх інструментів та ключових складових якості освіти.в свою чергу, є показником дієвості внутрішніх інструментів та ключових складових якості освіти.

 /