Рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті

Метою впровадження рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Університету є дотримання принципів прозорості та об’єктивності в оцінюванні діяльності науково-педагогічних працівників, створення умов для здорової конкуренції у професорсько- викладацькому колективі.

Основними завданнями рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Університету є: – створення фактографічної інформаційної бази, що всебічно відображає професійну діяльність науково-педагогічних працівників; – мотивація науково-педагогічних працівників до удосконалення якості навчально-методичної, науково-дослідної та організаційно-виховної діяльності; – розвиток творчої ініціативи та підвищення результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників; – реалізація принципів змагальності та здорової конкуренції; – створення системи об’єктивних показників для прийняття рішень щодо заохочення науково-педагогічних працівників; – стимулювання видів діяльності науково-педагогічних працівників, що визначають рейтинг та статус Університету в цілому.

Детальніше…