Відділ моніторингу якості освітньої діяльності у ТДАТУ входить до структури науково-методичного центру університету. У своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, рішеннями вченої ради університету, наказами ректора та Положенням про відділ моніторингу якості освітньої діяльності у Таврійському державному агротехнологічному університеті.

Відділ підзвітний і підконтрольний проректору з науково-педагогічної роботи та безпосередньо підпорядковується начальнику НМЦ. Робота Відділу регламентується річним планом, погоджений з начальником НМЦ і проректором з науково-педагогічної роботи та затверджений ректором університету.

 

Детальніше…