Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ГО Асоціація випускників ТДАТУ

Статут ГО Асоціація випускників ТДАТУ

 

Шановні випускники!

Чи пам’ятаєте Ви свої студентські роки, які провели в нашому університеті? Змінювалися його назви (МІМСГ-ТДАТА-ТДАТУ), університет розвивався, зростав, ставав все більш вагомим у системі підготовки фахівців для України, але найбільшим багатством нашого вищого навчального закладу є наші випускники. Ми завжди пам’ятаємо Вас, раді Вашим успіхам, пишаємося Вашими досягненнями.

За ініціативою групи випускників та підтримки ректорату при університеті створена громадська організація «Асоціація випускників Таврійського державного агротехнологічного університету».

Головна мета Організації – об’єднання громадян на добровільних засадах для всебічного сприяння розвитку ТДАТУ як центру освіти, науки, культури і виховання молоді на загальнолюдських засадах.

Для досягнення поставленої мети Організація, реалізуючи свої права, вирішує такі завдання:

 • вносить пропозиції керівництву університету щодо стратегії розвитку ТДАТУ та відкриття нових спеціальностей;
 • вносить пропозиції щодо корегування освітніх програм в університеті відповідно до сучасних потреб ринку праці;
 • вносить пропозиції та сприяє покращенню практичної підготовки студентів університету;
 • сприяє у підвищенні кваліфікації та стажуванні професорсько-викладацького складу університету на сучасних підприємствах і в установах;
 • сприяє науковцям університету з питань науково-дослідної роботи та в упровадженні наукових досягнень у виробництво;
 • сприяє професійній адаптації і працевлаштуванню випускників ТДАТУ;
 • відстоює перед органами влади і управління інтересів ТДАТУ;
 • сприяє у пошуку партнерів для виконання статутних інтересів Організації;
 • об’єднує творчі та інтелектуальні сили членів Організації для надання фінансової і соціальної підтримки університету і зміцнення його матеріально-технічної бази;
 • встановлює особисті контакти щодо взаємодопомоги і співпраці випускників університету, які працюють у різних сферах народного господарства України і інших держав з професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами і студентами ТДАТУ;
 • розвиває контакти між випускниками університету через Організацію.

Запрошуємо Вас стати членом Організації. Кожен член Організації має право:

 • добровільно виходити з Організації на підставі особистої заяви, поданої до Правління Організації;
 • брати участь у розробці загальних і конкретних програм діяльності Організації;
 • брати участь у заходах, які проводяться Організацією;
 • брати участь у діяльності органів і структурних підрозділів Організації;
 • висувати, обирати і бути обраним до керівних і контрольних органів Організації;
 • отримувати фінансову, організаційну підтримку при здійсненні статутних завдань Організації;
 • звертатися до Організації за допомогою для захисту своїх законних прав і інтересів;
 • вносити пропозиції з усіх питань діяльності Організації;
 • оскаржити рішення керівних органів Організації на її Конференції;
 • виносити на розгляд Конференції Організації будь-які питання про діяльність Організації;
 • отримувати інформацію про діяльність керівних і виконавчих органів Організації.

 

З повагою,

Голова Правління ГО «Асоціація випускників ТДАТУ»

Кишко Микола Леонтійович

 

Bідповідальний секретар ГО «Асоціація випускників ТДАТУ»

професор Скляр Олександр Григорович

Тел. (0619) 44-03-46

E-mail: office@tsatu.edu.ua

 

Заповнити онлайн-анкету

 

Ваше Прізвище, Ім'я, По-батькові

Спеціальність

Рік випуску

Місце роботи

Телефон

E-mail

Зі статутом ГО «Асоціація випускників Таврійського державного агротехнологічного університету»
ознайомлений, визнаю та зобов’язуюсь дотримуватись Статуту Організації

 

jlVbjXX5re8