Рейтинг ЗВО України за показниками Scopus складається Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua», який здійснює наукометричний моніторинг за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських закладів вищої освіти.

Оцінка вищих навчальних закладів України здійснювалась за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань даних публікацій.


 

2021

2020

scopus_tdatu

2019

Scopus

консолідований 2019